Chwilio uwch
 

Personal Names

Mae'r rhestr hon yn cynnwys enwau anifeiliaid a gwrthrychau difywyd megis cleddyfau yn ogystal ag enwau pobl. Mae 'n' ar ôl y cyfeiriad yn dangos bod nodyn esboniadol.

'Dnyfed

Welsh Definition: Ednyfed Fychan ap Cynwrig, cyndaid Wiliam Fychan ap Gwilym o'r Penrhyn
English Definition: Ednyfed Fychan ap Cynwrig, ancestor of Wiliam Fychan ap Gwilym of Penrhyn
Line Refs: 57.31n

Abad Rhys

Welsh Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abad Ystrad-fflur, marw 1440
English Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abbot of Strata Florida, died 1440
Line Refs: 115.25n

Abad Rys

Welsh Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abad Ystrad-fflur, marw 1440
English Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abbot of Strata Florida, died 1440
Line Refs: 9.12, 30.46

Abad Siôn

Welsh Definition: Siôn ap Rhisiart, abad Glyn-y-groes, Llangollen, cyn 1455 (ar ôl 1448) tan 1480
English Definition: Siôn ap Rhisiart, abbot of Valle Crucis abbey, Llangollen, before 1445 (after 1448) until 1480
Line Refs: 101a.63

Abel

Welsh Definition: Abel, ail fab Adda ac Efa, Beibl
English Definition: Abel, the second son of Adam and Eve, Bible
Line Refs: 59.33n

Abral

Welsh Definition: Siôn Abral o’r Gilwch, swydd Henffordd
English Definition: John Abrahall of Gillow, Herefordshire
Line Refs: 120.64, 120.28n

Abram

Welsh Definition: Abraham, Beibl
English Definition: Abraham, Bible
Line Refs: 16.18, 109.20n

Absalon

Welsh Definition: Absalom, trydydd mab y Brenin Dafydd, Beibl
English Definition: Absalom, the third son of King David, Bible
Line Refs: 52.49

Adam

Welsh Definition: Adam o Borthgogof, tad Joan, gwraig gyntaf Hywel Gam, hen daid Trahaearn ab Ieuan ap Meurig o Ben-rhos
English Definition: Adam of Porthgogof, the father of Joan, the first wife of Hywel Gam, the great grandfather of Trahaearn ab Ieuan ap Meurig of Pen-rhos
Line Refs: 114.6n

Adar Llwch Gwin

Welsh Definition: Adar Llwch Gwin, adar chwedlonol (unigol Edn Llwch Gwin)
English Definition: Birds of Llwch Gwin, legendary birds (singular Edn Llwch Gwin)
Line Refs: 103.7–8n, 48.53–4n, 67.12n

Adda Fras

Welsh Definition: Adda Fras, y bardd brud o’r 13g., a gladdwyd yn abaty Maenan
English Definition: Adda Fras, the prophetic poet of the 13th century, who was buried in Maenan abbey
Line Refs: 110.63n, 121.1n, 42.52n, 82.60n

Addaf

Welsh Definition: Adda, tad y ddynoliaeth, Beibl
English Definition: Adam, the father of humanity, Bible
Line Refs: 104.35n, 106.14n, 111.66n, 98.7n

Alecs-ander

Welsh Definition: Alecsander Fawr, brenin Macedonia 356–323 C.C. a orchfygodd ran helaeth o’r byd hysbys
English Definition: Alexander the Great, king of Macedonia 356–323 B.C. who conquered most of the known world
Line Refs: 72.19n

Alecsander

Welsh Definition: Alecsander Fawr, brenin Macedonia 356–323 C.C. a orchfygodd ran helaeth o’r byd hysbys
English Definition: Alexander the Great, king of Macedonia 356–323 B.C. who conquered most of the known world
Line Refs: 22.15n, 67.53n, 75.8n, 120.26n

Alecsander Mawr

Welsh Definition: Alecsander Fawr, brenin Macedonia 356–323 C.C. a orchfygodd ran helaeth o’r byd hysbys
English Definition: Alexander the Great, king of Macedonia 356–323 B.C. who conquered most of the known world
Line Refs: 19.60n

Ales

Welsh Definition: Ales, ferch Gweurful ap Madog o Abertanad
English Definition: Ales, daughter of Gweurful ap Madog of Abertanad
Line Refs: 88.25n

Alis

Welsh Definition: Alis ferch Hengest, `mam’ y Saeson y cyfeirid atynt fel `plant Alis’
English Definition: Alis daughter of Hengest,`mother' of the English who are often called `children of Alis'
Line Refs: 83.34n, 89.30n, 24.51n

Alo Ustus

Welsh Definition: Alo yr Ustus ap Rhiwallon Fychan, 13g.
English Definition: Alo the Justice, son of Rhiwallon Fychan, 13th century
Line Refs: 39.8n

Alswn

Welsh Definition: Alswn ferch Hywel ab Ieuan, gwraig Siôn ap Madog Pilstwn o Hafod-y-wern, Bers
English Definition: Alswn daughter of Hywel ab Ieuan, wife of Siôn ap Madog Puleston of Hafod-y-wern, Bersham
Line Refs: 72.67

Alun

Welsh Definition: Alun Dyfed, arwr traddodiadol
English Definition: Alun Dyfed, a traditional hero
Line Refs: 4.15n

Amlyn

Welsh Definition: Amlyn, brawd Amig, cymeriad chwedlonol
English Definition: Amlyn, the brother of Amig, a legendary character
Line Refs: 52.35n

Andras

Welsh Definition: Andras, un o ddisgyblion Crist
English Definition: St Andrew, one of Christ's disciples
Line Refs: 19.8n

Angharad

Welsh Definition: Angharad ferch Dafydd o'r Hendwr, gwraig Ieuan ab Einion o'r Cryniarth, Llandrillo
English Definition: Angharad daughter of Dafydd of Yr Hendwr, wife of Ieuan ab Einion of Cryniarth, Llandrillo
Line Refs: 48.18, 49.19n, 50.15n

Ann

Welsh Definition: Ann Herbert (1449–86), gwraig Syr Wiliam Herbert o Raglan (c.1423–69), iarll cyntaf Penfro
English Definition: Ann Herbert (1449–86), wife of Sir William Herbert of Raglan (c.1423–69), the first earl of Pembroke
Line Refs: 26.14, 26.32

Anna

Welsh Definition: Santes Anna, mam y Forwyn Fair, Beibl
English Definition: St Anne, mother of the Virgin Mary, Bible
Line Refs: 18a.5n, 87.71n

Antwn

Welsh Definition: Antwn Fawr o’r Aifft (c.251–356)
English Definition: Anthony the Great of Egypt (c.251–356)
Line Refs: 59.67n, 85.39n

Arglwydd Ddafydd

Welsh Definition: Dafydd ab Ieuan ab Iorwerth, abad Glyn-y-groes, c.1480–1503
English Definition: Dafydd ab Ieuan ab Iorwerth, abbot of Valle Crucis abbey, c.1480–1503
Line Refs: 108.13–14n, 109.33, 112.5, 115.16n, 116.6, 117.20n, 126.45n

Arglwydd Domas

Welsh Definition: Thomas Ludlow, abad Amwythig 1433–59
English Definition: Thomas Ludlow, abbot of Shrewsbury 1433–59
Line Refs: 77.62

Arglwydd Herbart

Welsh Definition: Syr Wiliam Herbert o Raglan (c.1423–69 ), mab Syr Wiliam ap Tomas, ac iarll cyntaf Penfro
English Definition: Sir William Herbert of Raglan (c.1423–69 ), the son of Sir William ap Thomas and the first earl of Pembroke
Line Refs: 23.7n

Arglwydd Herbert

Welsh Definition: Syr Wiliam Herbert o Raglan (c.1423–69 ), mab Syr Wiliam ap Tomas, ac iarll cyntaf Penfro
English Definition: Sir William Herbert of Raglan (c.1423–69 ), the son of Sir William ap Thomas and the first earl of Pembroke
Line Refs: 21.7

arglwydd Penfro

Welsh Definition: Syr Wiliam Herbert o Raglan (c.1423–69 ), mab Syr Wiliam ap Tomas, ac iarll cyntaf Penfro
English Definition: Sir William Herbert of Raglan (c.1423–69 ), the son of Sir William ap Thomas and the first earl of Pembroke
Line Refs: 68b.2

Arglwydd Rys

Welsh Definition: yr Arglwydd Rhys ap Gruffudd, arglwydd Deheubarth, marw 1197
English Definition: Lord Rhys ap Gruffudd, lord of Deheubarth, died 1197
Line Refs: 78.40n

Arglwydd Siôn

Welsh Definition: Siôn Talbod, ail iarll Amwythig, marw 1460
English Definition: John Talbot, the second earl of Shrewsbury, died 1460
Line Refs: 78.2, 81.25n

Arglwydd Talbod

Welsh Definition: Siôn Talbod, ail iarll Amwythig, marw 1460
English Definition: John Talbot, the second earl of Shrewsbury, died 1460
Line Refs: 78.50

Arglwydd Wiliam

Welsh Definition: Syr Wiliam Herbert o Raglan (c.1423–69 ), mab Syr Wiliam ap Tomas, ac iarll cyntaf Penfro
English Definition: Sir William Herbert of Raglan (c.1423–69 ), the son of Syr Wiliam ap Tomas and the first earl of Pembroke
Line Refs: 21.3n

arglwyddRys

Welsh Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abad Ystrad-fflur, marw 1440
English Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abbot of Strata Florida, died 1440
Line Refs: 5.1

Arndel iarll

Welsh Definition: Iarll Arwndel, William FitzAlan (1438–87)
English Definition: Earl of Arundel, William FitzAlan (1438–87)
Line Refs: 96.42n

Arthur

Welsh Definition: y Brenin Arthur, arweinydd chwedlonol a delfryd o arwriaeth
English Definition: King Arthur, a legendary leader and the epitome of heroism
Line Refs: 1.32, 1.49, 3.6n, 18a.14, 22.32, 106.40n, 107.41, 114.18n, 114.48n, 23.56, 23.9n, 30.20, 42.57n, 43.30n, 67.55, 68.47n, 74.16, 75.17n, 78.10n, 95.23, 95.53, 98.42n, 125.7

Asa

Welsh Definition: Asa, nawddsant eglwys gadeiriol Llanelwy
English Definition: Asaph, patron saint of the cathedral church of St Asaph
Line Refs: 112.22n

Asaf

Welsh Definition: Asa, nawddsant eglwys gadeiriol Llanelwy
English Definition: Asaph, patron saint of the cathedral church of St Asaph
Line Refs: 67.1n

Athro Ddafydd Cyffin

Welsh Definition: Dafydd Cyffin ab Iolyn ab Ieuan Gethin o Langedwyn
English Definition: Dafydd Cyffin ab Iolyn ab Ieuan Gethin of Llangedwyn
Line Refs: 84.5–6n

Atropos

Welsh Definition: Atropos, yngyd â Clotho a Lachesis, oedd yn gyfrifol am bennu einioes a ffawd dyn ym mytholeg Groeg
English Definition: Atropos, along with Clotho a Lachesis, were responsible for deciding man's fate and destiny in Greek mythology
Line Refs: 24.48

Awr

Welsh Definition: Awr ab Ieuaf, un o gyndeidiau teulu Trefor, Nanheudwy
English Definition: Awr ab Ieuaf, an ancestor of the Trefor family of Nanheudwy
Line Refs: 103.22n, 103.40, 110.10n, 113.5n

Awstin

Welsh Definition: Awstin o Hippo, 354–430, un o'r Tadau Eglwysig a oedd yn nodedig am ei ddysg
English Definition: St Augustine of Hippo, 354–430, one of the Church Fathers remembered for his learning
Line Refs: 100.54n, 77.36, 94.49

Bacwn

Welsh Definition: Roger Bacon (c.1214–92), brawd llwyd enwog am ei ddysg
English Definition: Roger Bacon (c.1214–92), a Franciscan friar who was famous for his learning
Line Refs: 115.35n

Barwn Cloptwn

Welsh Definition: William Clopton, Caint, tad Siân Bwrch o'r Drefrudd
English Definition: William Clopton, Kent, the father of Joan Burgh of Wattlesborough
Line Refs: 81.24n

Beli

Welsh Definition: Beli Mawr mab Mynogan, brenin lled chwedlonol Prydain cyn dyfodiad y Rhufeiniaid
English Definition: Beli Mawr the son of Mynogan, a semi-legendary king of Britain before the coming of the Romans
Line Refs: 8.55n, 28.17n

Bened

Welsh Definition: Benedict, c.480–c.550, awdur `Rheol Sant Benedict’, sylfaen mynachaeth y Gorllewin
English Definition: St Benedict, c.480–c.550, author of the `Rule of St Benedict’, the basis of monasticism in the West
Line Refs: 5.58n, 111.50n, 113.72n, 115.51n, 90.25n

Beneddig

Welsh Definition: Benedict, c.480–c.550, awdur `Rheol Sant Benedict’, sylfaen mynachaeth y Gorllewin
English Definition: St Benedict, c.480–c.550, author of the `Rule of St Benedict’, the basis of monasticism in the West
Line Refs: 6.42n, 112.47n

Berned

Welsh Definition: Bernard, 1090–1153, abad Clairvaux a sylfaenydd Urdd y Sistersiaid
English Definition: St Bernard, 1090–1153, abbot of Clairvaux and founder of the Cistercians
Line Refs: 118.3, 5.60n, 8.12n, 112.49n, 113.54n, 115.51n, 51.59n

Besawns

Welsh Definition: teulu Beauchamp, yr hanai ieirll Warwig ohono
English Definition: the Beauchamps, the family from which the earls of Warwick descended
Line Refs: 81.28n

Beuno

Welsh Definition: Beuno (marw 642), nawddsant Clynnog Fawr, Aberriw a rhai eglwysi eraill yn y gogledd
English Definition: Beuno Sant (died 642), patron saint of Clynnog Fawr, Berriew and some other churches in North Wales
Line Refs: 101a.60, 101a.61, 112.26n, 113.72n, 115.52n, 38.30n, 47.33, 48.11n, 61.27n, 70.58n, 74.13n

Blaidd

Welsh Definition: Blaidd ab Elfarch, cyndaid Trahaearn ab Ieuan ap Meurig o Ben-rhos, ger Caerlleon
English Definition: Blaidd ab Elfarch, ancestor of Trahaearn ab Ieuan ap Meurig of Pen-rhos, near Caerleon
Line Refs: 114.8n, 42.22n

Bleddyn

Welsh Definition: Bleddyn ap Maenyrch, cyndaid Trahaearn ab Ieuan ap Meurig o Ben-rhos a Gwladus Gam o Frodorddyn
English Definition: Bleddyn ap Maenyrch, an ancestor of Trahaearn ab Ieuan ap Meurig of Pen-rhos and Gwladus Gam of Brodorddyn
Line Refs: 114.8n, 29.2n, 42.22n

Brân

Welsh Definition: Brân neu Fendigeidfran fab Llŷr Llediaith, cymeriad yn y Mabinogi
English Definition: Brân, otherwise Bendigeidfran, son of Llŷr Llediaith, of the Mabinogi
Line Refs: 47.9

Brân Galed

Welsh Definition: Brân Galed, un o arwyr yr Hen Ogledd
English Definition: Brân Galed, a hero from the Old North
Line Refs: 35.61n

Brawd Odrig

Welsh Definition: Y Brawd Odrig o Pordenone, c.1286–1331, mynach Ffransisgaidd enwog am ei deithiau
English Definition: Friar Odoric of Pordenone, c.1286–1331, a Franciscan friar renowned for his travels
Line Refs: 96.34n

Brenin Edward

Welsh Definition: Edward IV (1442–83), brenin Lloegr 1461–1470, 1471–1483
English Definition: Edward IV (1442–83), king of England 1461–1470, 1471–1483
Line Refs: 126.20n

Brenin Edwart

Welsh Definition: Edward IV (1442–83), brenin Lloegr 1461–1470, 1471–1483
English Definition: Edward IV (1442–83), king of England 1461–1470, 1471–1483
Line Refs: 41.49

Brido

Welsh Definition: Brido, telynor o'r gogledd-ddwyrain a oedd yn byw yn hanner cyntaf y 15g.
English Definition: Brido, a harpist from the north-east who flourished in the first half of the 15th century
Line Refs: 113.58n

Bwlclai

Welsh Definition: Huw (Hywel) Bwlclai fab Wiliam Bwlclai, Biwmares, marw 1504
English Definition: Huw (Hywel) Bulkeley son of Wiliam Bulkeley, Beaumaris, died 1504
Line Refs: 60.12, 60.64

Bwlclai Hen

Welsh Definition: Wiliam Bwlclai Hen, tad Huw Bwlclai, Biwmares
English Definition: Wiliam Bulkeley senior, Old Bulkeley, the father of Huw Bulkeley, Beaumaris
Line Refs: 60.23n

Bŵn

Welsh Definition: Syr Befus neu Bŵn, arwr y chwedl ‘Boun de Hamptwn’
English Definition: Bevis, the hero of the tale of ‘Boun de Hamptwn’
Line Refs: 48.4n

Bwrch

Welsh Definition: Bwrch (Saesneg Burgh) cyfenw teuluol Syr Siôn a Siân Bwrch o'r Drefrudd
English Definition: Burgh, the family name of Sir John Burgh and his wife Joan Burgh of Wattlesborough
Line Refs: 80.60, 81.10n, 81.36

Bwrd

Welsh Definition: Bwrd, un o filwyr y Ford Gron yn hanes y Greal Sanctaidd
English Definition: Bors, one of the soldiers of the Round Table in the tale of the Holy Grail
Line Refs: 28.18n, 72.17n

Bwrlai

Welsh Definition: Bwrlai (Saesneg Burley), cyfenw teuluol a ddefnyddir am William Burley, marw 1458
English Definition: Burley, surname used for William Burley, died 1458
Line Refs: 99.14n

Cadell

Welsh Definition: Cadell, un o hynafiaid Syr Bened ap Hywel, person Corwen
English Definition: Cadell, ancestor of Sir Benet ap Hywel, parson of Corwen
Line Refs: 43.38n

Cadell Dyrnllug

Welsh Definition: Cadell Ddyrnllug, sylfaenydd llinach frenhinol Powys yn y 5g.
English Definition: Cadell Ddyrnllug, the 5th-century founder of the royal line of Powys
Line Refs: 37.17–18n

Cadw Ddoeth

Welsh Definition: Cato Hen neu Ddoeth, sef Cato Dionysius a ystyrid gan y beirdd yn ddelfryd o ddoethineb
English Definition: Cato the Wise, or Cato Dionysius esteemed by the poets as the epitome of wisdom
Line Refs: 104.30n

Cadwgon

Welsh Definition: Cadwgan ap Phylip Dorddu, Llinwent, taid Angharad wraig Meurig Fychan ap Hywel, Nannau
English Definition: Cadwgan ap Phylip Dorddu, Llinwent, the grandfather of Angharad, wife of Meurig Fychan ap Hywel, Nannau,
Line Refs: 49.21n

Cai Hir

Welsh Definition: Cai Hir, cymeriad chwedlonol, prif gydymaith Arthur yn y traddodiad Cymraeg
English Definition: Cai the Tall, a legendary figure, Arthur's main companion according to Welsh tradition
Line Refs: 30.10n

Caim

Welsh Definition: Cain, mab hynaf Adda ac Efa, Beibl
English Definition: Cain, the eldest son of Adam and Eve, Bible
Line Refs: 59.34n

Camber

Welsh Definition: Camber fab Brutus, sylfaenydd cenedl y Cymry yn ôl Sieffre o Fynwy
English Definition: Camber son of Brutus, founder of the Welsh race according to Geoffrey of Monmouth
Line Refs: 9.25n

Caradawg Freichras

Welsh Definition: Caradog Freichfras, gŵr Tegau Eurfron, arweinydd lled chwedlonol a gysylltir â'r Brenin Arthur
English Definition: Caradog Freichfras, the husband of Tegau Eurfron, a semi-legendary leader associated with King Arthur
Line Refs: 107.9–10n

Carnwennan

Welsh Definition: Carnwennan, cyllell y Brenin Arthur
English Definition: Carnwennan, King Arthur's knife
Line Refs: 76.65n

Caswallawn

Welsh Definition: Caswallon fab Beli, brenin Prydain pan ymosododd Iwl Cesar ar yr ynys, yn ôl Sieffre o Fynwy
English Definition: Caswallon son of Beli, the king of Britain when Julius Cesar invaded the island, according to Geoffrey of Monmouth
Line Refs: 23.3n

Caswallon Llawhir

Welsh Definition: Caswallon fab Beli, brenin Prydain pan ymosododd Iwl Cesar ar yr ynys, yn ôl Sieffre o Fynwy
English Definition: Caswallon son of Beli, the king of Britain when Julius Cesar invaded the island, according to Geoffrey of Monmouth
Line Refs: 41.40n

Catrin

Welsh Definition: Catrin, anhysbys, un o gariadon Tudur Penllyn o bosibl
English Definition: Catrin, unknown, possibly one of Tudur Penllyn's lovers
Line Refs: 46.18, 87.12n, 89.56n

Catwg

Welsh Definition: Catwg, amrywiad ar Gadog, nawddsant Llangatwg, Morgannwg
English Definition: Catwg, variant on Cadog, patron saint of Llangatwg (Cadoxton), Glamorgan
Line Refs: 15.36n

Catwn

Welsh Definition: Cato Hen neu Ddoeth, sef Cato Dionysius a ystyrid gan y beirdd yn ddelfryd o ddoethineb
English Definition: Cato the Wise, or Cato Dionysius esteemed by the poets as the epitome of wisdom
Line Refs: 115.28n

Cemais

Welsh Definition: Cemais, cyfenw teulu a oedd yn amlwg yn arglwyddiaeth Casnewydd yng nghanol y 15g.
English Definition: Cemais, an important family in the lordship of Newport in the middle of the 15th century
Line Refs: 18a.23n

Cennydd

Welsh Definition: Cennydd, nawddsant Llangennydd, Gŵyr
English Definition: Cennydd, patron saint of Llangennydd, Gower
Line Refs: 16.45n

Cinast

Welsh Definition: Syr Rosier Cinast ap Gruffudd o’r Cnwcin, marw 1495/6
English Definition: Sir Roger Kynaston ap Gruffudd of Knockin, died 1495/6
Line Refs: 79.57n, 79.15

Cing Harri

Welsh Definition: Harri V, brenin Lloegr 1413–22
English Definition: Harri V, king of England 1413–22
Line Refs: 78.20n, 14.35

Coel

Welsh Definition: Coel Godebog, Coel Hen, brenin tybiedig y Brythoniaid yn y 4g., a gofir gan Guto'r Glyn fel tad Elen
English Definition: Coel Godebog, Old King Cole, presumed king of the Britons in the 4th century, and remembered by Guto'r Glyn as father of Elen
Line Refs: 53.20n

Collen

Welsh Definition: Collen, nawddsant eglwys blwyf Llangollen, Nanheudwy
English Definition: Collen, patron saint of Llangollen parish church in Nanheudwy
Line Refs: 110.2n

Constans

Welsh Definition: Custennin Fawr, ymerawdwr Rhufeinig 306–37, mab Helen
English Definition: Constantine, Roman emperor 306–37, son of Helen
Line Refs: 26.61n

Constans fab Elen

Welsh Definition: Custennin Fawr, ymerawdwr Rhufeinig 306–37, mab Helen
English Definition: Constantine, Roman emperor 306–37, son of Helen
Line Refs: 27.38n

Crist

Welsh Definition: Iesu Grist
English Definition: Jesus Grist
Line Refs: 69.3, 92.58, 113.51, 106.2, 111.13, 112.23, 112.43, 33.55, 34.13, 44.14, 90.66, 118.39, 64.25

Croes Naid

Welsh Definition: y Groes Naid, croes a fu ym meddiant tywysogion Gwynedd ac y credid bod ynddi ran o’r Wir Groes
English Definition: the Croes Naid, a cross which had been owned by the princes of Gwynedd which was believed to contain a part of the True Cross
Line Refs: 71.32n, 37.15

Cuhelyn

Welsh Definition: Cuhelyn ap Rhun ab Einion Efell o Gynllaith
English Definition: Cuhelyn ap Rhun ab Einion Efell of Cynllaith
Line Refs: 94.47, 95.20n

Curig

Welsh Definition: Curig, nawddsant eglwys Llangurig a oedd yn byw yn y 6g.
English Definition: Curig, patron saint of Llangurig who lived in the 6th century
Line Refs: 108.12, 44a.5n, 92.57

Cwstennin

Welsh Definition: Custennin Fawr, ymerawdwr Rhufeinig 306–37, mab Helen
English Definition: Constantine, Roman emperor 306–37, son of Helen
Line Refs: 26.57n

Cyffin

Welsh Definition: Rhisiart (Rhys) Cyffin ab Ieuan Llwyd, alias y Cyffin, deon Bangor
English Definition: Rhisiart (Rhys) Cyffin ab Ieuan Llwyd, alias the Cyffin, dean of Bangor
Line Refs: 58.59, 59.18n

Cynan

Welsh Definition: Cynan Dindaethwy, brenin olaf llinach frenhinol gyntaf Gwynedd, a deyrnasai ar ddechrau'r 9g.
English Definition: Cynan Dindaethwy, the last king of the first dynasty of Gwynedd, 9th century
Line Refs: 26.2n, 79.57n

Cynddelw

Welsh Definition: Cynddelw Brydydd Mawr, a flodeuai c.1155–c.1195, un o’r pwysicaf o Feirdd y Tywysogion
English Definition: Cynddelw Brydydd Mawr, who flourished c.1155–c.1195, one of the most important of the Poets of the Princes
Line Refs: 15.52n

Cynfelyn

Welsh Definition: Cynfelyn, nawddsant Llangynfelyn yng ngogledd Ceredigion
English Definition: Cynfelyn, patron saint of Llangynfelyn in northern Ceredigion
Line Refs: 8.75n

Cynfyn

Welsh Definition: Cynfyn ap Genillin, cyndaid i Drahaearn ab Ieuan ap Meurig o Ben-rhos
English Definition: Cynfyn ap Genillin, ancestor of Trahaearn ab Ieuan ap Meurig of Pen-rhos
Line Refs: 114.8n, 121.6n, 39.6n

Cynhafal

Welsh Definition: Cynhafal, nawddsant Llangynhafal, Dyffryn Clwyd
English Definition: St Cynhafal, patron saint of Llangynhafal, Vale of Clwyd
Line Refs: 69.51n

Cynog

Welsh Definition: Cynog fab Brychan Brycheiniog
English Definition: St Cynog, son of Brychan Brycheiniog
Line Refs: 12.41n, 83.29n

Cynwrig

Welsh Definition: Cynwrig ap Dafydd, brawd yng nghyfraith a mab yng nghyfraith i Huw Lewys, Prysaeddfed, Môn
English Definition: Cynwrig ap Dafydd, brother in law and son in law of Huw Lewys, Prysaeddfed, Anglesey
Line Refs: 65.27, 62.18n

Cystennin

Welsh Definition: Custennin Fawr, ymerawdwr Rhufeinig 306–37, mab Helen
English Definition: Constantine, Roman emperor 306–37, son of Helen
Line Refs: 31.3n, 78.55n

Da la Her

Welsh Definition: La Hire neu Étienne de Vignolles, cadrifog o Ffrainc yn y Rhyfel Can Mlynedd, marw 1443
English Definition: La Hire or Étienne de Vignolles, a French general in the Hundred Years War, died 1443
Line Refs: 4.36n, 4.74

Dacyn

Welsh Definition: Dafydd ab Edmwnd, y bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn
English Definition: Dafydd ab Edmwnd, a poet and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 66.16

Dafydd

Welsh Definition: Dafydd ab Ieuan ab Einion ap Gruffudd o'r Cryniarth, Edeirnion
English Definition: Dafydd ab Ieuan ab Einion ap Gruffudd of Cryniarth, Edeirnion
Line Refs: 48.24n, 48.47n, 118.5, 49.20n, 49.29n, 49.50, 51.14, 51.17, 51.23, 51.33, 51.38, 51.64n, 54.1, 55.21n, 59.53n, 62.25, 62.2n, 62.2n, 63.19n, 63.46n, 65a.47n, 66.43n, 66.57, 37.5, 69.13n, 69.38, 73.65, 82.42n, 86.15, 86.23, 86.39, 86.4, 86.6, 86.8, 87.3n, 89.7n, 92.23n, 94.12, 94.51, 94.58, 126.55, 6.12, 6.53, 8.37, 12.3, 12.46, 13.1, 13.58, 13.9, 17.21, 17.33, 17.39, 17.4n, 109.13n, 109.21, 109.56, 110.55, 111.8, 111.9, 112.33, 113.3, 113.51, 113.75, 113.85, 114.36n, 114.54, 115.44n, 115.47, 115.49n, 117.37n, 122.21n, 37.1, 37.5, 37.54, 37.56, 37.57, 37.70, 40.42n, 46b.25n

Dafydd ab Iemwnd

Welsh Definition: Dafydd ab Edmwnd, bardd a chyfoeswr i Guto’r Glyn
English Definition: Dafydd ab Edmwnd, a poet and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 67.8

Dafydd Abad

Welsh Definition: Dafydd ab Ieuan ab Iorwerth, abad Glyn-y-groes, c.1480–1503
English Definition: Dafydd ab Ieuan ab Iorwerth, abbot of Valle Crucis abbey, c.1480–1503
Line Refs: 110.7–8n

Dafydd ap Gwilim

Welsh Definition: Dafydd ap Gwilym, y bardd o Geredigion a flodeuai yn hanner cyntaf y 14g.
English Definition: Dafydd ap Gwilym, the poet from Ceredigion who flourished in the first half of the 14th century
Line Refs: 35.47n

Dafydd ap Tomas

Welsh Definition: Dafydd ap Tomas ap Dafydd ap Llywelyn ap Gruffudd Sais, Blaen-tren, Llanybydder
English Definition: Dafydd ap Tomas ap Dafydd ap Llywelyn ap Gruffudd Sais, Blaen-tren, Llanybydder
Line Refs: 12.2

Dafydd Broffwyd

Welsh Definition: Dafydd Broffwyd, y Brenin Dafydd, Beibl
English Definition: the Prophet David, King David, Bible
Line Refs: 75.13n, 90.1

Dafydd Bromffild

Welsh Definition: Dafydd Bromffild ap Martin ap Sieffrai Bromffild o Fers
English Definition: Dafydd Bromffild ap Martin ap Sieffrai Bromffild of Bersham
Line Refs: 73.37n

Dafydd fab Edmwnt

Welsh Definition: Dafydd ab Edmwnd, bardd a chyfoeswr i Guto’r Glyn
English Definition: Dafydd ab Edmwnd, a poet and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 68.1–2

Dafydd Gam

Welsh Definition: Dafydd Gam, marw 1415, tad Gwladus Gam a thaid Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro, a Syr Rhosier Fychan o Dretŵr
English Definition: Dafydd Gam, died 1415, the father of Gwladus Gam and grandfather of William Herbert of Raglan, the first earl of Pembroke, and Sir Rhosier Fychan of Tretower
Line Refs: 25.17n, 25.30, 27.1n

Dafydd Llwyd

Welsh Definition: Dafydd Llwyd ap Tudur o Fodidris, Iâl
English Definition: Dafydd Llwyd ap Tudur of Bodidris, Yale
Line Refs: 108.33n, 117.59–60n, 37.3, 86.2n, 87.63, 89.17, 89.43–4, 89.48, 98.27–8n

Dafydd Mathau

Welsh Definition: Dafydd Mathau o Landaf (neu o bosibl y Brenin Dafydd, Beibl, yn 17.4)
English Definition: Dafydd Mathau of Llandaf (or possibly King David, Bible, in 17.4)
Line Refs: 17.1

Dafydd Nanmor

Welsh Definition: Dafydd Nanmor, bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn, marw c.1485
English Definition: Dafydd Nanmor, a poet and contemporary of Guto'r Glyn, died c.1485
Line Refs: 121.29n

Dai

Welsh Definition: Dafydd ab Edmwnd, y bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn
English Definition: Dafydd ab Edmwnd, a poet and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 66.28

Dai ab Ithel

Welsh Definition: Dai ab Ithel, tad Syr Hywel ap Dai ab Ithel, Llaneurgain
English Definition: Dai ab Ithel, the father of Sir Hywel ap Dai ab Ithel, Northop
Line Refs: 70.10n

Dâm Siân

Welsh Definition: Siân Bwrch, merch Syr William Clopton, gwraig Syr Siôn Bwrch ap Huw Bwrch o'r Drefrudd, swydd Amwythig
English Definition: Joan Burgh, daughter of Sir William Clopton and wife of Sir John Burgh of Wattlesborough, Shropshire
Line Refs: 81.38n

dau Ddafydd

Welsh Definition: Dafydd ab Ieuan ab Iorwerth, abad Glyn-y-groes, c.1480–c.1503 a Dafydd ab Owain, abad Ystrad Marchell, c.1480–c.1495
English Definition: Dafydd ab Ieuan ab Iorwerth, abbot of Valle Crucis abbey, c.1480–c.1503 and Dafydd ab Owain, abbot of Strata Marcella, c.1480–c.1495
Line Refs: 115.5n

dau Hywel

Welsh Definition: Hywel ab Ieuan ap Gruffudd, Hafod-y-wern, Bers, a Hywel Dda, y brenin o Wynedd
English Definition: Hywel ab Ieuan ap Gruffudd, Hafod-y-wern, Bersham, and Hywel the Good, king of Gwynedd
Line Refs: 72.60

dau Siôn

Welsh Definition: Siôn Trefor (sef Siôn ab Edward ap Dafydd o Fryncunallt a Phentre Cynwrig, marw 1493) a Siôn Edward (sef Siôn ab Iorwerth o’r Plas Newydd, y Waun, marw 1498)
English Definition: Siôn Trefor (otherwise Siôn ab Edward ap Dafydd of Bryncunallt and Pentre Cynwrig, died 1493) and Siôn Edward (otherwise Siôn ab Iorwerth of Plas Newydd (New Hall), Chirk, died 1498)
Line Refs: 117.54n, 117.62

dau Wiliam

Welsh Definition: Syr Wiliam ap Tomas ap Gwilym o Raglan, marw 1445, a’i fab Syr Wiliam Herbert (c.1423–69 ), iarll cyntaf Penfro
English Definition: Sir William ap Thomas ap Gwilym of Raglan, died 1445, and his son Sir William Herbert (c.1423–69 ), the first earl of Pembroke
Line Refs: 20.32n

Defras

Welsh Definition: Devereux, enw teulu o Weobley, swydd Henffordd
English Definition: Devereux, the name of a family from Weobley, Herefordshire
Line Refs: 27.14n

Deicin

Welsh Definition: Dafydd ab Edmwnd, bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn
English Definition: Dafydd ab Edmwnd, a poet and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 66.3n

Deifr

Welsh Definition: Deifr / Dyfr, merch hardd chwedlonol a gysylltir â llys y Brenin Arthur
English Definition: Deifr / Dyfr, legendary girl associated with the court of King Arthur
Line Refs: 26.6n

Deinioel

Welsh Definition: Deiniol fab Dunawd, nawddsant eglwysi Bangor yn Arfon a Bangor Is-coed
English Definition: Deiniol son of Dunawd, patron saint of the churches of Bangor in Arfon and Bangor on Dee
Line Refs: 109.28n, 58.7n, 59.10n, 61.26n, 70.57n

Deio

Welsh Definition: Dafydd ab Edmwnd, y bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn
English Definition: Dafydd ab Edmwnd, a poet and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 66.9, 68.3, 68.64, 68a.64

Deio Bŵl

Welsh Definition: Deio Bŵl, bardd anysbys o Blwy Doewan, Llanrhaeadr-ym-Mochnant
English Definition: Deio Bŵl, an unknown poet from Plwy Doewan, Llanrhaeadr-ym-Mochnant
Line Refs: 46b.26n

Deio Iemwnt

Welsh Definition: Dafydd ab Edmwnd, y bardd a chyfoeswr I Guto'r Glyn
English Definition: Dafydd ab Edmwnd, a poet and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 67.36

Derfel

Welsh Definition: Derfel Gadarn fab Hywel Mawr ab Emyr Llydaw, a gofir fel sant a milwr
English Definition: Derfel Gadarn son of Hywel Mawr ab Emyr Llydaw, who is remembered as a saint and soldier
Line Refs: 79.12n, 90.65n

Deulwyn

Welsh Definition: Ieuan Deulwyn, bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn o sir Gaerfyrddin, marw diwedd y 1480au
English Definition: Ieuan Deulwyn, a poet and contemporary of Guto'r Glyn, from Carmarthenshire who died in the late 1480s
Line Refs: 54.5

Dewi

Welsh Definition: Dewi, nawddsant Cymru a gysylltir yn arbennig â Thyddewi
English Definition: David, patron saint of Wales who is associated in particular with St Davids
Line Refs: 4.31, 9.26, 9.4, 12.45n, 113.50n, 114.14n, 115.43n, 16.20, 26.52, 28.30n, 31.8, 37.2n, 44.58n, 47.32, 48.48, 69.49, 70.52n, 70.58n, 78.44n, 94.19, 94.22

Doewan

Welsh Definition: Doewan, nawddsant Llanrhaeadr-ym-Mochnant
English Definition: Doewan, patron saint of Llanrhaeadr-ym-Mochnant
Line Refs: 94.22n, 94.40

Dolffin

Welsh Definition: Dauphin, mab hynaf ac etifedd brenin Ffrainc
English Definition: Dauphin, the eldest son and heir of the king of France
Line Refs: 3.52n, 4.34n, 4.47, 4.58, 4.61, 4.64, 4.75

Dôn

Welsh Definition: Dôn, mamdduwies Geltaidd
English Definition: Dôn, a Celtic mother god
Line Refs: 57.51n

Donwy

Welsh Definition: Donwy, duwies dybiedig afon Dyfrdwy
English Definition: Donwy, goddess of the river Dee
Line Refs: 81.13n

Du'r Moroedd

Welsh Definition: Du'r Moroedd, march a berthynai, yn ôl y Trioedd, i Elidir Mwynfawr
English Definition: The Black of the Seas, a horse which belonged to Elidir Mwynfawr according to the Triads
Line Refs: 39.45n

Du, y

Welsh Definition: Du'r Moroedd, march a berthynai, yn ôl y Trioedd, i Elidir Mwynfawr
English Definition: The Black of the Seas, a horse which belonged to Elidir Mwynfawr according to the Triads
Line Refs: 39.41–2n

dug o Iorc

Welsh Definition: Richard, trydydd dug Iorc (1411–60) a thad Edward IV
English Definition: Richard, the third duke of York (1411–60) and the father of Edward IV
Line Refs: 105.68

dug of Iorc

Welsh Definition: Richard, trydydd dug Iorc (1411–60) a thad Edward IV
English Definition: Richard, the third duke of York (1411–60) and the father of Edward IV
Line Refs: 36.23n

dug yn Iorc

Welsh Definition: Richard, trydydd dug Iorc (1411–60) a thad Edward IV
English Definition: Richard, the third duke of York (1411–60) and the father of Edward IV
Line Refs: 9.18n

Duw

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 118.16, 118.26, 118.27, 118.28, 118.31, 118.35, 82.69, 118.71, 5.56, 5.66, 5.68, 6.41, 7.43, 9.2, 9.8, 9.22, 9.46, 9.78, 9.84, 10.27, 10.36, 11.54, 12.25, 12.34, 12.61, 13.59, 13.61, 14.58, 15.57, 15.59, 16.31, 16.34, 51.32, 88.35, 16.55, 17.5, 17.20, 19.13, 19.19, 21.8, 24.7, 25.37, 105.11, 25.56, 26.21, 28.30, 31.10, 30.28, 31.41, 32.6, 33.4, 33.6, 33.53, 34.1, 36.2, 38.11, 41.55, 42.2, 43.58, 43.66, 44.2, 44.58, 45.12(2), 47.57, 47.7, 47.45, 48.15, 48.65, 49.25, 49.26, 49.55, 50.30, 50.40, 50.41, 50.49, 50.51, 107.53, 51.9, 110.6, 51.11, 111.32, 111.33n, 57.20, 112.10, 59.7, 112.23, 59.27, 121.11, 59.58, 122.20, 63.34, 124.4, 64.57, 66.45, 67.5, 79.31, 67.55, 79.7, 69.13, 85.20, 69.32, 85.44, 69.35, 85.49, 69.40, 95.13, 71.59, 72.39, 72.51, 79.4, 80.61, 84.1, 89.3, 90.2, 91.10, 91.14, 91.42, 91.53, 92.5, 92.32, 94.67, 94.68, 96.14, 96.43, 102.26, 102.40, 103.20, 104.11, 104.66, 105.7, 108.27, 108.36, 113.9, 113.59, 113.85, 116.17, 117.53, 117.65, 118.40, 118.57, 31.7, 31.44, 44a.26, 87.30, 88.2, 88.40, 89.2, 96.48, 9.64, 26.26, 63.65, 71.46, 72.9, 96.37, 5.62, 9.41, 18a.15, 23.49, 25.39, 26.8, 26.52, 33.33, 34.25, 36.52, 48.73, 52.31, 65a.62, 72.66, 78.66, 100.20, 105.66, 107.18n, 116.6, 117.34, 118.22, 104.37, 118.51, 104.55, 126.42, 104.58, 126.58, 104.62n, 125.16

Duw Awdur

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 113.47

Duw Celi

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 111.56n

Duw Dad

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 118.45

Duw Iesu

Welsh Definition: Iesu Grist
English Definition: Jesus Christ
Line Refs: 70.31

Duw Nêr

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 16.43

Duw Rhên

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 52.1

Duw Tad

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 91.47, 91.56

Dwgws

Welsh Definition: Dwgws, gwraig Guto'r Glyn
English Definition: Dwgws, Guto'r Glyn's wife
Line Refs: 101a.20n, 101a.29

Dwynwen

Welsh Definition: Dwynwen, nawddsantes eglwys Llanddwyn, Môn
English Definition: Dwynwen, patron saint of Llanddwyn church, Anglesey
Line Refs: 109.28n, 35.11n, 59.10n, 64.22n, 69.46n

Dyfnwal Moel Mud

Welsh Definition: Dyfnwal Moelmud, brenin tybiedig y Brythoniaid
English Definition: Dyfnwal Moelmud, supposed king of the Britons
Line Refs: 29.52n

Dyfr

Welsh Definition: Deifr / Dyfr, merch hardd chwedlonol a gysylltir â llys y Brenin Arthur
English Definition: Deifr / Dyfr, legendary girl associated with the court of King Arthur
Line Refs: 87.64n

Dyfrig

Welsh Definition: Dyfrig, sant ac arweinydd crefyddol cynnar yng Nghymru
English Definition: Dyfrig, a saint and an early religious leader in Wales
Line Refs: 44a.3n

Ector

Welsh Definition: Hector Gadarn, mab Priaf, brenin Troea
English Definition: Hector the Mighty, son of Priam, the king of Troy
Line Refs: 23.50, 32.8n, 52.37n, 57.9n, 72.21n, 75.5n

Ector Gadarn

Welsh Definition: Hector Gadarn, mab Priaf, brenin Troea
English Definition: Hector the Mighty, son of Priam, the king of Troy
Line Refs: 22.33

Edlym

Welsh Definition: Edlym Gleddyf Coch, marchog yn rhamant Peredur
English Definition: Edlym Gleddyf Coch, a knight in the romance of Peredur
Line Refs: 120.13

Edn Llwch Gwin

Welsh Definition: Adar Llwch Gwin, adar chwedlonol (unigol Edn Llwch Gwin)
English Definition: Birds of Llwch Gwin, legendary birds (singular Edn Llwch Gwin)
Line Refs: 47.24

Ednyfed

Welsh Definition: Ednyfed ap Tudur Fychan, Trecastell, Môn (marw 1382), tad Angharad, mam Ieuan Fychan, Pengwern
English Definition: Ednyfed ap Tudur Fychan, Trecastell, Anglesey (died 1382), the father of Angharad, mother of Ieuan Fychan of Pengwern
Line Refs: 106.65n

Ednywain

Welsh Definition: Ednywain Bendew, cyndaid Syr Hywel ap Dai ab Ithel, Llaneurgain
English Definition: Ednywain Bendew, ancestor of Sir Hywel ap Dai ab Ithel, Northop
Line Refs: 70.14n

Edward

Welsh Definition: Edward IV (1442–83), brenin Lloegr 1461–1470, 1471–1483
English Definition: Edward IV (1442–83), king of England 1461–1470, 1471–1483
Line Refs: 79.7

Edward ap Dafydd ab Gwilym

Welsh Definition: Edward ap Dafydd ap Gwilym, bardd anhysbys a fu’n ceisio disodli Guto’r Glyn o Lyn-y-groes yn gynnar yn y 1480au
English Definition: Edward ap Dafydd ap Gwilym, an unknown poet who tried to oust Guto'r Glyn from Valle Crucis abbey, early in the 1480s
Line Refs: 116.35, 37–8n

Edwart

Welsh Definition: Edward ap Dafydd ab Ednyfed Gam, Bryncunallt, y Waun, marw 1445
English Definition: Edward ap Dafydd ab Ednyfed Gam, Bryncunallt, Chirk, died 1445
Line Refs: 103.10, 103.50n, 104.18, 104.46, 104.56, 104.62, 104.65, 104.9, 105.13, 105.19n, 105.1n, 105.8, 23.41, 23.48, 25.65, 29.49n, 29.6, 38.11, 38.38, 38.3n, 38.55, 41.7n, 52.4, 57.52n, 79.27

Edwart ap Dafydd

Welsh Definition: Edward ap Dafydd ab Ednyfed Gam, Bryncunallt, y Waun, marw 1445
English Definition: Edward ap Dafydd ab Ednyfed Gam, Bryncunallt, Chirk, died 1445
Line Refs: 104.3, 105.6n

Edwart Frenin

Welsh Definition: Edward IV (1442–83), brenin Lloegr 1461–1470, 1471–1483
English Definition: Edward IV (1442–83), king of England 1461–1470, 1471–1483
Line Refs: 29.63, 52.1n, 79.21–2

Edwart Gwncwerwr

Welsh Definition: Edward I (1239–1307), Edward Goncwerwr, brenin Lloegr 1272–1307
English Definition: Edward I (1239–1307), Edward the Conqueror, king of England 1272–1307
Line Refs: 105.3

Edwin

Welsh Definition: Edwin ap Goronwy, arglwydd Tegeingl, pennaeth un o bymtheg llwyth Gwynedd
English Definition: Edwin ap Goronwy, the lord of Englefield, chief of one of the fifteen tribes of Gwynedd
Line Refs: 48.68n, 70.17n

Efrawg

Welsh Definition: Efrog Gadarn ap Membyr, brenin cynnar Prydain
English Definition: Efrog Gadarn ap Membyr, an early king of Britain
Line Refs: 10.60n, 15.36n

Efrog

Welsh Definition: Efrog, tad Peredur, arwr rhamant Arthuraidd
English Definition: Efrog, the father of Peredur, the hero of an Arthurian romance
Line Refs: 37.71

Einiawn

Welsh Definition: Einion ap Gruffudd ap Rhys o Lechwedd Ystrad, plwyf Llangywer, Meirionnydd
English Definition: Einion ap Gruffudd ap Rhys of Llechwedd Ystrad, in the parish of Llangywer, Meirionnydd
Line Refs: 42.25, 42.37, 42.50, 48.64, 48.8n

Einiawn ap Gollwyn

Welsh Definition: Einion ap Gollwyn ap Tangno, cyndaid Syr Hywel ap Dai ab Ithel, Llaneurgain
English Definition: Einion ap Gollwyn ap Tangno, ancestor of Sir Hywel ap Dai ab Ithel, Northop
Line Refs: 70.15–16n

Einiawn ap Gruffudd ap Rhys

Welsh Definition: Einion ap Gruffudd ap Rhys o Lechwedd Ystrad, plwyf Llangywer, Meirionnydd
English Definition: Einion ap Gruffudd ap Rhys of Llechwedd Ystrad, in the parish of Llangywer, Meirionnydd
Line Refs: 42.6–8n

Einion

Welsh Definition: Einion, ansicr, hynafiad Mathau Goch
English Definition: Einion, identity uncertain, a forefather of Mathau Goch
Line Refs: 3.56n, 37.6, 37.63, 42.13, 42.19, 42.32, 42.42, 42.60, 52.20n, 61.14n, 87.16n

Einion Yrth

Welsh Definition: Einion Yrth, mab Cunedda Wledig, hynafiad teulu brenhinol Gwynedd
English Definition: Einion Yrth, son of Cunedda Wledig, a forefather of the royal line of Gwynedd
Line Refs: 22.6n

Eisag

Welsh Definition: Isaac fab Abraham, Beibl
English Definition: Isaac son of Abraham, Bible
Line Refs: 96.60n

Elen

Welsh Definition: Elen Luyddog, gwraig Macsen Wledig
English Definition: Elen Luyddog, wife of Maxen Wledig
Line Refs: 53.22n, 53.26, 53.31, 53.35, 53.40, 53.9, 90.59n, 92.25n, 92.30, 26.57, 26.60, 26.63, 49.35n, 49.39, 49.50, 51.18n, 51.68n, 53.19n, 53.1n

Elen Fannog

Welsh Definition: Elen Fannog, Helen o Droea
English Definition: Elen Fannog, Helen of Troy
Line Refs: 53.23–4n

Eli

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 8.53n, 48.56n

Elidir

Welsh Definition: Elidir Ddu ap Rhys, taid Gruffudd ap Nicolas, yr olaf yn daid i Syr Rhys ap Tomas o Abermarlais
English Definition: Elidir Ddu ap Rhys, the grandfather of Gruffudd ap Nicolas, the latter being grandfather to Sir Rhys ap Tomas of Abermarlais
Line Refs: 14.22

Elidir Wâr

Welsh Definition: Elidir Wâr fab Morudd, brenin chwedlonol Prydain
English Definition: Elidir Wâr son of Morudd, legendary king of Britain
Line Refs: 56.37n

Elis

Welsh Definition: Elis ap Siôn ap Siâms Eutun, tad Gwenhwyfar, gwraig Siôn Edward o’r Plas Newydd, y Waun
English Definition: Elis ap Siôn ap Siâms Eutun, the father of Gwenhwyfar, wife of Siôn Edward of Plas Newydd (New Hall), Chirk
Line Refs: 107.23n

Elisau

Welsh Definition: Elisau brawd Gruffudd Fychan ap Gruffudd ab Einion o Gorsygedol
English Definition: Elisau the brother of Gruffudd Fychan ap Gruffudd ab Einion of Corsygedol
Line Refs: 52.25n, 52.32

Elise

Welsh Definition: Elise ap Gwylog, cyndaid o Bowys a oedd yn byw yn yr wythfed ganrif
English Definition: Elise ap Gwylog, a forefather from Powys who lived in the 8th century
Line Refs: 39.7n

Elsbeth

Welsh Definition: Elsbeth ferch Tomas Salbri (Hen) ap Harri Salbri, Lleweni
English Definition: Elsbeth daughter of Tomas Salbri (Senior) ap Harri Salbri, Lleweni
Line Refs: 71.31n

Elystan

Welsh Definition: Elystan Glodrydd
English Definition: Elystan Glodrydd, founder of one of the fifteen tribes of Wales, and associated with Rhwng Gwy a Hafren (`Between the Wye and the Severn')
Line Refs: 39.8n

Emig

Welsh Definition: Amig, brawd Amlyn, cymeriad chwedlonol
English Definition: Amig, the brother of Amlyn, a legendary character
Line Refs: 52.36n

Enoc

Welsh Definition: Enoc Broffwyd, Beibl
English Definition: Enoch, the prophet, Bible
Line Refs: 48.56n

Erclys

Welsh Definition: Hercules, arwr Groegaidd y nodweddid ef gan ei gryfder
English Definition: Hercules, the Greek hero noted for his strength
Line Refs: 106.4n

Ercwlff

Welsh Definition: Hercules, arwr Groegaidd y nodweddid ef gan ei gryfder
English Definition: Hercules, the Greek hero noted for his strength
Line Refs: 27.49, 29.53, 72.18n

Erod

Welsh Definition: Herod Antipas, a ganiataodd i Iesu fynd ar brawf gerbron Pontius Peilat
English Definition: Herod Antipas, who permitted Jesus to stand trial before Pontius Pilate
Line Refs: 69.9n

Esyllt

Welsh Definition: Esyllt, gwraig March ap Meirchiawn a chariad Trystan fab Tallwch
English Definition: Esyllt, Isolde, wife of March ap Meirchiawn and lover of Trystan son of Tallwch
Line Refs: 9.61n, 126.36n, 26.31

Eudaf

Welsh Definition: Eudaf Hen ap Caradog, brenin Prydain a thad Elen wraig Macsen Wledig
English Definition: Eudaf Hen ap Caradog, king of Britain and father of Elen wife of Maxen Wledig
Line Refs: 57.52n

Eunudd

Welsh Definition: Eunudd, ansicr, cyndaid i Siôn Dafi (ai Eunudd ap Morien?)
English Definition: Eunudd, identity uncertain, ancestor of Siôn Dafi (possibly Eunudd ap Morien)
Line Refs: 41.9n

Euron

Welsh Definition: Euron cariad y bardd Llywelyn ab y Moel
English Definition: Euron, the lover of the poet Llywelyn ab y Moel
Line Refs: 82.32n

Fepwnt

Welsh Definition: Robert de Vieuxpont, gelyn i Lywelyn Fawr (12g./13g.)
English Definition: Robert de Vieuxpont, an enemy of Llywelyn the Great (12th/13th century)
Line Refs: 21.4n

Fernagl

Welsh Definition: y Fernagl, lliain y tybid bod arno lun o wyneb Crist
English Definition: the Vernicle or Veronica, a cloth thought to bear the image of Christ's face
Line Refs: 26.44n

Ffawg

Welsh Definition: Fulk Fitzwarine, uchelwr a gysylltir â chastell y Dre-wen (Whittington) ac a ddaeth yn arwr rhamant Eingl-Normanaidd
English Definition: Fulk Fitzwarine, a nobleman associated with Whittington castle and who became the hero of an Anglo-Norman romance
Line Refs: 10.13n, 15.27n

Fferyll

Welsh Definition: Publius Vergilius Maro (70–19 O.C.), y bardd
English Definition: Publius Vergilius Maro (70–19 A.D.), the poet
Line Refs: 22.22n

Ffrolo

Welsh Definition: Ffrolo, gŵr a fu’n ymladd yn erbyn y Brenin Arthur
English Definition: Ffrolo, who fought against King Arthur
Line Refs: 120.45n

Ffwg

Welsh Definition: Fulk Fitzwarine, uchelwr a gysylltir â chastell y Dre-wen (Whittington) ac a ddaeth yn arwr rhamant Eingl-Normanaidd
English Definition: Fulk Fitzwarine, a nobleman associated with Whittington castle and who became the hero of an Anglo-Norman romance
Line Refs: 37.28n, 51.46n, 51.51

Ffwg Gwarin

Welsh Definition: Fulk Fitzwarine, uchelwr a gysylltir â chastell y Dre-wen (Whittington) ac a ddaeth yn arwr rhamant Eingl-Normanaidd
English Definition: Fulk Fitzwarine, a nobleman associated with Whittington castle and who became the hero of an Anglo-Norman romance
Line Refs: 39.49n

Ffwrnfal

Welsh Definition: Furnival: roedd y tri Siôn Talbod, ieirll cyntaf, ail a thrydydd Amwythig, yn dwyn y teitl `barwn Ffwrnfal'
English Definition: Furnival: the three John Talbots, the first, second and third earls of Shrewsbury, all bore the title `baron of Furnivall'
Line Refs: 78.26n

Garmon

Welsh Definition: Garmon, sant a oedd yn byw c.378–448
English Definition: Germanus, a saint who lived c.378–448
Line Refs: 43.53n

Geraint

Welsh Definition: Geraint fab Erbin, arwr un o'r Tair Rhamant
English Definition: Geraint son of Erbin, the hero of one of the Three Romances
Line Refs: 86.46n

Gerallt

Welsh Definition: Gerallt Barri o Euas, tad Gwylim Llwyd a oedd yn dad i Phylib ap Gwilym Llwyd o Drefgwnter a Mawd, mam Harri Gruffudd ap Gruffudd ap Harri, o'r Cwrtnewydd, Bacton
English Definition: Gerald Barry of Ewyas, the father of Gwilym Llwyd who was the father of Phylib ap Gwilym Llwyd of Tregunter and Maud, the mother of Henry Griffith ap Gruffudd ap Harri, of Newcourt, Bacton
Line Refs: 30.16n, 33.24n

Gildas ab Caw

Welsh Definition: Gildas ap Caw, y sant a'r ysgolhaig o'r 6g.
English Definition: Gildas ap Caw, a saint and scholar from the 6th century
Line Refs: 104.23–4n

Glath

Welsh Definition: Glath, Galahad, un o'r marchogion a ddarganfu'r Greal Sanctaidd
English Definition: Galahad, one of the knights who discovered the Holy Grail
Line Refs: 28.18n, 104.52n

Godffred o Bwlen

Welsh Definition: Godfrey de Bouillon, un o'r Nawyr Teilwng
English Definition: Godfrey de Bouillon, one of the Nine Worthy Men
Line Refs: 75.21n

Godwin

Welsh Definition: Godwin iarll Cernyw, cyndaid yr Herbertiaid a’r Fychaniaid
English Definition: Godwin earl of Cornwall, an ancestor of the Herberts and the Vaughans
Line Refs: 25.29, 27.3n, 28.32n

Gronwy

Welsh Definition: Gronw ap Cynwrig, cyndaid i Syr Bened ap Hywel, person Corwen
English Definition: Gronw ap Cynwrig, forefather of Sir Benet ap Hywel, parson of Corwen
Line Refs: 43.36, 43.37n

Gronwy Fychan

Welsh Definition: Goronwy Fychan ap Tudur o Benmynydd, Môn, marw 1382
English Definition: Goronwy Fychan ap Tudur, of Penmynydd, Anglesey, died 1382
Line Refs: 61.15n

Gruffudd

Welsh Definition: Gruffudd ap Heilyn, tad Gwilym ap Gruffudd ap Heilyn, gorhendaid Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan
English Definition: Gruffudd ap Heilyn, the father of Gwilym ap Gruffudd ap Heilyn, great great grandfather of Wiliam ap Gruffudd of Cochwillan
Line Refs: 55.56, 14.48, 32.7, 33.20, 34.21, 38.7n, 48.52n, 52.19, 52.19n, 53.28n, 63.22n, 63.51, 76.11, 76.30, 76.74, 82.42n, 83.35, 86.63, 86.9n, 89.29n, 89.47n, 98.29

Gruffudd ap Dafydd

Welsh Definition: Gruffudd ap Dafydd, bardd anhysbys a oedd yn geifn i Guto’r Glyn ac a fu’n ceisio ei ddisodli o Lyn-y-groes yn gynnar yn y 1480au (ai’r un ag a enwir yn 66.47–8?)
English Definition: Gruffudd ap Dafydd, an unknown poet, a cousin of Guto’r Glyn who tried to oust Guto from Valle Crucis abbey in the 1480s (possibly the same poet as mentioned in 66.47–8)
Line Refs: 116.31–3n

Gruffudd ap Gwilym

Welsh Definition: Gruffudd ap Gwilym, geilwad anhysbys a reolai ychen Rhisiart Cyffin, deon Bangor
English Definition: Gruffudd ap Gwilym, the unidentified driver of oxen belonging to Rhisiart Cyffin, dean of Bangor
Line Refs: 108.64n

Gruffudd ap Rhys

Welsh Definition: Gruffudd ap Rhys ap Tudur ap Hywel, prif fforestwr yn Iâl
English Definition: Gruffudd ap Rhys ap Tudur ap Hywel, the chief forester of Yale
Line Refs: 76.1–3

Gruffudd fab Dafydd Fychan

Welsh Definition: Gruffudd ap Dafydd Fychan, bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn o Dir Iarll (ai’r un un ag a enwir yn 116.31-3?)
English Definition: Gruffudd ap Dafydd Fychan, a poet and contemporary of Guto'r Glyn from Tir Iarll (possibly the same person mentioned in 116.31–3)
Line Refs: 66.47–8n

Gruffudd Fychan

Welsh Definition: Gruffudd Fychan ap Gruffudd ab Einion o Gorsygedol
English Definition: Gruffudd Fychan ap Gruffudd ab Einion of Corsygedol
Line Refs: 52.9n

Gruffudd Fychan Deuddwr

Welsh Definition: Gruffudd Fychan Deuddwr ap Gruffudd Deuddwr ab Ieuan o’r Collfryn, cwmwd Deuddwr
English Definition: Gruffudd Fychan Deuddwr ap Gruffudd Deuddwr ab Ieuan o’r Collfryn in the commote of Deuddwr
Line Refs: 83.15–18n

Gruffudd Gryg

Welsh Definition: Gruffudd Gryg, y bardd o’r 14g. a chyfoeswr i Ddafydd ap Gwilym
English Definition: Gruffudd Gryg, the 14th-century poet and contemporary of Dafydd ap Gwilym
Line Refs: 106.47–8n

Gruffudd Llwyd

Welsh Definition: Gruffudd Llwyd o Bowys, y bardd a flodeuai yn hwyr yn y 14g. ac yn gynnar yn y 15g.
English Definition: Gruffudd Llwyd of Powys, who flourished in the late 14th and early in the 15th century
Line Refs: 110.41n

Guto

Welsh Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
English Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
Line Refs: 18a.8, 20a.46, 101a.17, 101a.53, 44a.14, 44a.55, 44a.57, 46b.5n, 66.51n, 77.66

Guto o'r Glyn

Welsh Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
English Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
Line Refs: 93.3–4n

Guto'r Glyn

Welsh Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
English Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
Line Refs: 18a.68

Guto’r Glyn

Welsh Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
English Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
Line Refs: 121.31n, 65a.2, 68a.10, 126.23, 126.6

Gutun

Welsh Definition: Gutun, bardd anhysbys, - ai Gutun Goch o Gochwillan ?
English Definition: Gutun, an unknown poet - possibly Gutun Goch of Cochwillan
Line Refs: 46b.21n

Gutun Owain

Welsh Definition: Gutun Owain, y bardd uchelwr, a flodeuai 1450–98
English Definition: Gutun Owain, the poet and nobleman who flourished 1450–98
Line Refs: 46b.19n

Gutun y Glyn

Welsh Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
English Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
Line Refs: 101a.1

Gwalchmai

Welsh Definition: Gwalchmai ap Gwyar, arwr Arthuraidd (gw. hefyd Syr Gawen)
English Definition: Gwalchmai ap Gwyar, an Arthurian hero (see also Syr Gawen)
Line Refs: 95.59, 8.60n, 15.16n, 19.28n, 41.16n, 60.7n, 80.26n, 86.18, 95.61n

Gwalchmai fab Gwyar

Welsh Definition: Gwalchmai ap Gwyar, arwr Arthuraidd (gw. hefyd Syr Gawen)
English Definition: Gwalchmai ap Gwyar, an Arthurian hero (see also Syr Gawen)
Line Refs: 52.23n

Gwatgyn

Welsh Definition: Watgyn, tad Tomas ap Watgyn, Llanddewi Rhydderch
English Definition: Watkin, the father of Thomas ap Watkin of Llanddewi Rhydderch
Line Refs: 4.8

gwaywLyr

Welsh Definition: Llŷr Llediaith, tad Brân/Bendigeidfran, cymeriad yn y Mabinogi
English Definition: Llŷr Llediaith, the father of Brân/Bendigeidfran, a character in the Mabinogi
Line Refs: 83.53n

Gwen

Welsh Definition: Gwen, enw merch anhysbys
English Definition: Gwen, an unidentified girl
Line Refs: 73.62

Gwên

Welsh Definition: Gwên fab Goronwy, cyndaid Catrin ferch Maredudd, gwraig Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
English Definition: Gwên son of Goronwy, ancestor of Catrin daughter of Maredudd, wife of Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
Line Refs: 87.15n

Gwenddydd

Welsh Definition: Gwenddydd, cariad neu chwaer Myrddin Wyllt
English Definition: Gwenddydd, the lover or sister of Myrddin Wyllt
Line Refs: 87.18n

Gwenfrewy

Welsh Definition: Gwenffrewi, santes (7g.) gysylltiedig â Threffynnon a Thegeingl
English Definition: St Winifred, a 7th-century saint who is associated with Holywell and Englefield
Line Refs: 92.53–4n, 81.13n

Gwenhwyfar

Welsh Definition: Gwenhwyfar ferch Elis, gwraig Siôn Edward o’r Plas Newydd
English Definition: Gwenhwyfar daughter of Elis, wife of Siôn Edward of Plas Newydd (New Hall), Chirk
Line Refs: 107.56, 107.7n

Gwenllïan

Welsh Definition: Gwenllïan ferch Rhys ap Dafydd, gwraig Dafydd ap Tomas ap Dafydd o Flaen-tren
English Definition: Gwenllïan daughter of Rhys ap Dafydd, wife of Dafydd ap Tomas ap Dafydd of Blaen-tren
Line Refs: 12.62, 17.22n, 38.21

Gwennwys

Welsh Definition: Gwennwys, enw un o hen lwythau Powys
English Definition: Gwennwys, one of the old tribes of Powys
Line Refs: 98.16, 94.45n

Gwenwynwyn

Welsh Definition: Gwenwynwyn fab Owain Cyfeiliog, tywysog Powys Wenwynwyn yn y 13g.
English Definition: Gwenwynwyn son of Owain Cyfeiliog, prince of Powys Wenwynwyn in the 13th century
Line Refs: 52.27n, 80.48

Gwerful

Welsh Definition: Gwerful, cariad Gruffudd Gryg, y bardd o’r 14g. a chyfoeswr i Ddafydd ap Gwilym
English Definition: Gwerful, lover of Gruffudd Gryg, the 14th-century poet and contemporary of Dafydd ap Gwilym
Line Refs: 42.48n

Gwerfyl

Welsh Definition: Gwerful Mechain, bardd a chyfoeswraig iau i Guto’r Glyn
English Definition: Gwerful Mechain, a poet and younger contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 116.16n

Gweurful

Welsh Definition: Gweurful ferch Madog, mam Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
English Definition: Gweurful daughter of Madog, mother of Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
Line Refs: 86.10n, 86.61n, 88.28n, 88.4n

Gweurful Hael

Welsh Definition: Gweurful ferch Madog, mam Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
English Definition: Gweurful daughter of Madog, mother of Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
Line Refs: 49.46n

Gweurul

Welsh Definition: Gweurful ferch Madog, mam Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
English Definition: Gweurful daughter of Madog, mother of Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
Line Refs: 87.31, 88.19, 88.50, 89.62n

Gwido

Welsh Definition: Gwido, ysbryd y cyfeirir at ei hanes mewn llawysgrifau o’r 15g. ymlaen
English Definition: Gwido, a ghost whose story is found in manuscripts from the 15th century onwards
Line Refs: 65a.56n

Gwilym

Welsh Definition: Gwilym ap Gruffudd o'r Penrhyn, marw 1431
English Definition: Gwilym ap Gruffudd of Penrhyn, died 1431
Line Refs: 105.52n, 30.50, 37.34n, 37.64n, 55.58n, 56.19n, 56.38, 57.45, 57.5n, 62.34, 62.6, 78.63n, 55.55n

Gwilym Llwyd

Welsh Definition: Gwilym Llwyd ap Gerallt Barri, tad Phylib ap Gwilym Llwyd o Drefgwnter a Mawd, mam Harri Gruffudd ap Gruffudd ap Harri, o'r Cwrtnewydd, Bacton
English Definition: Gwilym Llwyd ap Gerallt Barri, the father of Phylib ap Gwilym Llwyd of Tregunter and Maud, the mother of Henry Griffith ap Gruffudd ap Harri, of Newcourt, Bacton
Line Refs: 30.11–12n, 32.13–14n, 36.17n

gwirDduw

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 92.21

gwiwDduw

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 111.65

Gwladus

Welsh Definition: Gwladus, anhysbys, o bosibl un o gariadon Tudur Penllyn
English Definition: Gwladus, unidentified, possibly one of Tudur Penllyn's lovers
Line Refs: 46.18n, 34.23, 34.2n, 34.43, 34.46, 34.8, 35.37n

Gwladus Du

Welsh Definition: Gwladus Ddu ferch Llywelyn ab Iorwerth Drwyndwn
English Definition: Gwladus Ddu daughter of Llywelyn ab Iorwerth Drwyndwn
Line Refs: 29.12n, 78.36n

Gwrthefyr

Welsh Definition: Gwrthefyr, mab Gwrtheyrn, a frwydrodd yn ddewr yn erbyn y Sacsoniaid
English Definition: Vortimer son of Vortigern, who fought galliantly against the Saxons
Line Refs: 36.37n

Gwyddno Garanir

Welsh Definition: Gwyddno Garanir, brenin chwedlonol Cantre'r Gwaelod
English Definition: Gwyddno Garanir, the legendary king of Cantre'r Gwaelod
Line Refs: 9.63n

Hafart

Welsh Definition: Hafart, cyfenw teuluol a ddefnyddir am Siancyn Hafart o Aberhonddu
English Definition: Havard, family name used of Siancyn Havard of Brecon
Line Refs: 31.58

Hanmer Siôn

Welsh Definition: Siôn Hanmer (yr Hanmer) ap Siôn Hanmer ap Syr Dafydd Hanmer o Halchdyn a’r Llai
English Definition: John Hanmer (the Hanmer) ap Siôn Hanmer ap Sir Dafydd Hanmer of Halghton and Llai
Line Refs: 75.8

Harri

Welsh Definition: Harri Gruffudd ap Gruffudd ap Harri, o'r Cwrtnewydd, Bacton
English Definition: Henry Griffith, son of Gruffudd ap Harri, of Newcourt, Bacton
Line Refs: 32.15, 33.21, 33.24, 33.45, 33.52, 34.17, 34.26, 34.33, 34.48, 34.61, 35.23, 35.36, 35.49, 36.16, 36.28, 36.36, 71.9n, 78.22n

Harri Ddu

Welsh Definition: Harri Gruffudd ap Gruffudd ap Harri, o'r Cwrtnewydd, Bacton
English Definition: Henry Griffith, son of Gruffudd ap Harri, of Newcourt, Bacton
Line Refs: 33.18n, 36.6

Harri Gruffudd

Welsh Definition: Harri Gruffudd ap Gruffudd ap Harri, o'r Cwrtnewydd, Bacton
English Definition: Henry Griffith, son of Gruffudd ap Harri, of Newcourt, Bacton
Line Refs: 35.5, 36.51

Harri o Dderbi

Welsh Definition: Harri IV, trydydd iarll Derby a brenin Lloegr 1399–1413
English Definition: Henry IV, the third earl of Derby and king of England 1399–1433
Line Refs: 78.18n

Harri Sant

Welsh Definition: Harri VI, brenin Lloegr 1422–61 a 1470–1, a lofruddiwyd yn y Tŵr yn 1471, ac a ystyrid yn sant a merthyr
English Definition: Harri VI, king of England 1422–61 and 1470–1, who was murdered in the Tower in 1471, and remembered as a saint and martyr
Line Refs: 109.8n

Hawd y Clŷr

Welsh Definition: Hawd y Clŷr, cleddyf Olifer, cyfaill Roland yn `La Chanson de Roland', cerdd epig am Siarlymaen a'i wŷr
English Definition: Hauteclere, the sword belonging to Oliver, Roland's companion in `La Chanson de Roland', an epic poem about Charlemagne and his men
Line Refs: 76.58n

Heilin

Welsh Definition: Heilin Ysteilfforch, arweinydd un o Bum Costoglwyth Cymru?
English Definition: Heilin Ysteilfforch, chief of one of the Five Plebian Tribes of Wales?
Line Refs: 94.49

Heinsiest

Welsh Definition: Hengest, brawd Horsa, a gofir am fradychu'r Brythoniaid
English Definition: Hengest, brother of Horsa, remembered for his treachery against the Britons
Line Refs: 23.24n

Hen Gyrys

Welsh Definition: Hen Gyrys o Iâl, awdur diarhebion
English Definition: Old Cyrys of Yale, an author of proverbs
Line Refs: 67.45n

Henri

Welsh Definition: Harri Gruffudd ap Gruffudd ap Harri, o'r Cwrtnewydd, Bacton
English Definition: Henry Griffith, son of Gruffudd ap Harri, of Newcourt, Bacton
Line Refs: 32.6, 32.9, 33.36n

Herbard

Welsh Definition: Syr Wiliam Herbert o Raglan (c.1423–69 ), mab Syr Wiliam ap Tomas, ac iarll cyntaf Penfro
English Definition: Sir William Herbert of Raglan (c.1423–69 ), the son of Sir Wiliam ap Tomas and the first earl of Pembroke
Line Refs: 20a.24n

Herbardiaid

Welsh Definition: Herbert (lluosog: Herbardiaid), teulu grymus a gysylltir â Rhaglan a thai eraill yn ne-ddwyrain Cymru
English Definition: Herbert (plural: Herbertiaid), a powerful family associated with Raglan and other houses in south-east Wales
Line Refs: 25.68, 20a.31

Herbart

Welsh Definition: Syr Wiliam Herbert o Raglan (c.1423–69 ), mab Syr Wiliam ap Tomas, ac iarll cyntaf Penfro
English Definition: Sir William Herbert of Raglan (c.1423–69 ), the son of Sir Wiliam ap Tomas and the first earl of Pembroke
Line Refs: 20.18, 21.45, 22.58, 23.41, 25.61, 25.74, 27.3n, 28.14n, 22.5

Herbart Wiliam

Welsh Definition: Syr Wiliam Herbert o Raglan (c.1423–69 ), mab Syr Wiliam ap Tomas, ac iarll cyntaf Penfro
English Definition: Sir William Herbert of Raglan (c.1423–69 ), the son of Sir William ap Thomas and the first earl of Pembroke
Line Refs: 25.18

Hiriell

Welsh Definition: Hiriell, arwr traddodiadol o Wynedd
English Definition: Hiriell, a traditional hero associated with Gwynedd
Line Refs: 12.59

Hors

Welsh Definition: Horsa, brawd Hengest; yn y cyfuniad `llin/plant/hil Hors' am y Saeson
English Definition: Horsa, the brother of Hengest; in the combination `llin/plant/hil Hors' of the English
Line Refs: 21.60n, 114.52n, 83.67n

hoywDduw Celi

Welsh Definition: Duw
English Definition: God
Line Refs: 90.61

Hu

Welsh Definition: Hu Gadarn, ymerawdwr Caergustennin
English Definition: Hu Gadarn, emperor of Constantinople
Line Refs: 10.49n, 18.51n

Hu Gadarn

Welsh Definition: Hu Gadarn, ymerawdwr Caergustennin
English Definition: Hu Gadarn, emperor of Constantinople
Line Refs: 96.56n

Huail

Welsh Definition: Huail, arwr chwedlonol a ffraeodd â’r Brenin Arthur
English Definition: Huail, the legendary hero who fell out with King Arthur
Line Refs: 120.25n

Huw

Welsh Definition: Huw Lewys ap Llywelyn ap Hwlcyn, Prysaeddfed, Môn
English Definition: Huw Lewys ap Llywelyn ap Hwlcyn, Prysaeddfed, Anglesey
Line Refs: 65.28, 60.5n, 60.54, 60.8, 63.41n, 64.12, 64.20, 64.23, 64.33, 64.60

Huw Bwlclai

Welsh Definition: Huw (Hywel) Bwlclai fab Wiliam Bwlclai, Biwmares, marw 1504
English Definition: Huw (Hywel) Bulkeley son of Wiliam Bulkeley, Beaumaris, died 1504
Line Refs: 60.7n

Huw Lewys

Welsh Definition: Huw Lewys ap Llywelyn ap Hwlcyn, Prysaeddfed, Môn
English Definition: Huw Lewys ap Llywelyn ap Hwlcyn, Prysaeddfed, Anglesey
Line Refs: 63.14n, 64.4n, 64.56, 65.21

Hwfa

Welsh Definition: Hwfa ap Cynddelw, cyndaid llwythol o Fôn
English Definition: Hwfa ap Cynddelw, a tribal patriarch from Anglesey
Line Refs: 39.6n

Hwlcyn

Welsh Definition: Hwlcyn ap Hywel, tad Llywelyn ap Hwlcyn, Prysaeddfed, Môn
English Definition: Hwlcyn ap Hywel, the father of Llywelyn ap Hwlcyn, Prysaeddfed, Anglesey
Line Refs: 63.5n

Hywel

Welsh Definition: Hywel ap Llywelyn Fychan o Lyn Aeron
English Definition: Hywel ap Llywelyn Fychan of Glyn Aeron
Line Refs: 10.26, 10.3, 10.37, 10.48, 10.57, 18.5, 18.53, 20.47n, 20.51, 20.70, 106.67n, 121.33n, 38.5n, 40.3, 40.34, 40.39, 45.51n, 49.1n, 49.38n, 50.18, 50.7, 51.7n, 60.5n, 62.19n, 70.43, 89.27n, 90.13n, 90.32n, 90.59n, 90.65n, 91.18, 91.36, 91.3n, 92.1n, 95.34, 95.61, 97.41n

Hywel ab Owain

Welsh Definition: Hywel ab Owain, Llanbryn-mair
English Definition: Hywel ab Owain, Llanbryn-mair
Line Refs: 66.45–6n

Hywel Bica

Welsh Definition: Hywel Bica, anhysbys
English Definition: Hywel Bica, unknown
Line Refs: 66.12n

Hywel Cilan

Welsh Definition: Hywel Cilan, y bardd o Landrillo a flodeuai 1435–70
English Definition: Hywel Cilan, the poet of Llandrillo, who flourished 1435–70
Line Refs: 46b.13–15n

Hywel Fychan

Welsh Definition: Hywel Fychan ap Madog ap Hywel, ewythr Rhobert ab Ieuan Fychan o Goetmor
English Definition: Hywel Fychan ap Madog ap Hywel, uncle of Rhobert ab Ieuan Fychan of Coetmor
Line Refs: 100.17n

Hywel Gam

Welsh Definition: Hywel Gam ap Dafydd o Ben-rhos, hen daid Trahaearn ab Ieuan ap Meurig ar ochr ei dad a’i daid
English Definition: Hywel Gam ap Dafydd of Pen-rhos, the great grandfather of Trahaearn ab Ieuan ap Meurig on his father and grandfather's side
Line Refs: 114.5n

Hywel Grythawr

Welsh Definition: Hywel Grythor, crythor oedd yn clera yn y Gogledd yr un pryd â Guto'r Glyn
English Definition: Hywel Grythor, a crowther who visited patrons in the north Wales at the same time as Guto'r Glyn
Line Refs: 121.21n

Hywel Selau

Welsh Definition: Hywel Selau ap Meurig Llwyd ap Meurig Fychan, Nannau, marw 1401/2
English Definition: Hywel Selau ap Meurig Llwyd ap Meurig Fychan, Nannau, died 1401/2
Line Refs: 49.16n, 50.28n

Iago

Welsh Definition: Iago, un o’r deuddeg apostol
English Definition: James, one of the twelve apostles
Line Refs: 113.76n, 94.47n

Iarddur

Welsh Definition: Iarddur ap Cynddelw, cyndaid llwythol o Arllechwedd Uchaf a oedd yn byw yn y 12g.
English Definition: Iarddur ap Cynddelw, a tribal patriarch from Arllechwedd Uchaf who lived in the 12th century
Line Refs: 100.6n, 61.30, 63.32n

iarll Amwythig

Welsh Definition: Siôn Talbod, iarll cyntaf Amwythig, marw 1453
English Definition: Siôn Talbot, first earl of Shrewsbury, died 1453
Line Refs: 78.7

iarll Arwndel

Welsh Definition: Iarll Arwndel, William FitzAlan (1438–87)
English Definition: Earl of Arundel, William FitzAlan (1438–87)
Line Refs: 98.17n

iarll Gwent

Welsh Definition: Wiliam Herbert (c.1455-c.1490) mab Wiliam Herbert ap Wiliam ap Tomas, ail iarll Penfro ac yna iarll Huntington
English Definition: William Herbert (c.1455-c.1490) the son of William Herbert ap Wiliam ap Tomas; the second earl of Pembroke and then earl of Huntington
Line Refs: 25.19

Iarll Herbert

Welsh Definition: Wiliam Herbert (c.1455-c.1490) mab Wiliam Herbert ap Wiliam ap Tomas, ail iarll Penfro ac yna iarll Huntington
English Definition: William Herbert (c.1455-c.1490) the son of William Herbert ap Wiliam ap Tomas; the second earl of Pembroke and then earl of Huntington
Line Refs: 114.30n

iarll Penbrwg

Welsh Definition: Wiliam Herbert (c.1455-c.1490) mab Wiliam Herbert ap Wiliam ap Tomas, ail iarll Penfro ac yna iarll Huntington
English Definition: William Herbert (c.1455-c.1490) the son of William Herbert ap Wiliam ap Tomas; the second earl of Pembroke and then earl of Huntington
Line Refs: 25.53n

iarll Penfro

Welsh Definition: Wiliam Herbert (c.1455-c.1490) mab Wiliam Herbert ap Wiliam ap Tomas; ail iarll Penfro ac yna iarll Huntington
English Definition: William Herbert (c.1455–c.1490) the son of William Herbert ap Wiliam ap Tomas; the second earl of Pembroke and then earl of Huntington
Line Refs: 28.56n

Iarll Siôn

Welsh Definition: Iarll Siôn, ansicr, ai John de la Pole, iarll Lincoln?
English Definition: Earl John, identity uncertain, perhaps John de la Pole, earl of Lincoln?
Line Refs: 115.40n

Iarll Wiliam

Welsh Definition: Wiliam Herbert (c.1455-c.1490) mab Wiliam Herbert ap Wiliam ap Tomas; ail iarll Penfro ac yna iarll Huntington
English Definition: William Herbert (c.1455–c.1490) the son of William Herbert ap Wiliam ap Tomas; the second earl of Pembroke and then earl of Huntington
Line Refs: 26.59

Iarlles Ann

Welsh Definition: Ann Herbert (1449–86), gwraig Syr Wiliam Herbert o Raglan (c.1423–69), iarll cyntaf Penfro
English Definition: Ann Herbert (1449–86), wife of Sir William Herbert of Raglan (c.1423–69), the first earl of Pembroke
Line Refs: 26.11

Idwal

Welsh Definition: Idwal Foel ab Anarawd, brenin Gwynedd yn y 10g.
English Definition: Idwal Foel ab Anarawd, the king of Gwynedd in the 10th century
Line Refs: 76.4n

Idwal Iwrch

Welsh Definition: Idwal Iwrch fab Cadwaladr Fendigaid (y tad yn frenin Gwynedd yn ail hanner y 7g.)
English Definition: Idwal Iwrch son of Cadwaladr Fendigaid (the latter being king of Gwynedd in the second half of the 7th century)
Line Refs: 80.5n

Iefan

Welsh Definition: Ieuan, sant, ansicr pa un
English Definition: John, a saint, identity uncertain
Line Refs: 22.57

Iemwnt

Welsh Definition: Edmwnd, tad Dafydd ab Edmwnd, y bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn
English Definition: Edmwnd, the father of Dafydd ab Edmwnd, the poet and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 68.15n

Ierwerth

Welsh Definition: Iorwerth ab Ieuan ab Adda, tad Siôn Edward o'r Plas Newydd, y Waun
English Definition: Iorwerth ab Ieuan ab Adda, the father of Siôn Edward of Plas Newydd (New Hall), Chirk
Line Refs: 107.36, 108.29, 110.10n, 63.8n

Ierwerth Ddu

Welsh Definition: Iorwerth Ddu ab Iorwerth ap Gruffudd, cyndaid Dafydd ap Gwilym ap Dafydd, Llwydiarth, Môn
English Definition: Iorwerth Ddu ab Iorwerth ap Gruffudd, ancestor of Dafydd ap Gwilym ap Dafydd of Llwydiarth, Anglesey
Line Refs: 62.21n

Ierwerth Teircaill

Welsh Definition: Iorwerth Teircaill, cymeriad anhysbys
English Definition: Iorwerth Teircaill, unknown
Line Refs: 68a.29

Iesu

Welsh Definition: Iesu Grist
English Definition: Jesus Christ
Line Refs: 118.57, 92.27, 25.10, 20.43, 2.21, 2.57, 6.45, 8.44, 8.45, 9.23, 9.82, 20.74, 102.19n, 105.64, 110.3, 111.70, 24.11, 26.28, 36.49, 85.48, 88.52

Iesu Grist

Welsh Definition: Iesu Grist
English Definition: Jesus Christ
Line Refs: 31.9

Ieuan

Welsh Definition: Ieuan Fychan ab Ieuan ab Addaf, Pengwern, Llangollen
English Definition: Ieuan Fychan ab Ieuan ab Addaf of Pengwern, Llangollen
Line Refs: 106.43, 93.9, 106.13, 106.29, 106.37, 106.39, 106.50n, 106.55, 106.71, 23.5n, 28.3n, 34.41, 34.46, 34.50, 34.60, 48.12, 48.15, 48.21, 48.22, 48.23, 48.37, 48.72, 62.22n, 67.59n, 69.15n, 90.19n, 90.9, 92.55, 93.7n

Ieuan ab Einion

Welsh Definition: Ieuan ab Einion ap Gruffudd o'r Cryniarth, Edeirnion
English Definition: Ieuan ab Einion ap Gruffudd of Cryniarth, Edeirnion
Line Refs: 48.4

Ieuan Abad

Welsh Definition: Siôn ap Rhisiart, abad Glyn-y-groes, Llangollen, cyn 1455 (ar ôl 1448) tan 1480
English Definition: Siôn ap Rhisiart, abbot of Valle Crucis abbey, Llangollen, before 1445 (after 1448) until 1480
Line Refs: 101a.58

Ieuan Fychan

Welsh Definition: Ieuan Fychan tad Rhobert ab Ieuan Fychan o Goetmor
English Definition: Ieuan Fychan the father of Rhobert ab Ieuan Fychan of Coetmor
Line Refs: 100.3, 106.11, 106.32, 90.8, 91.8n, 92.3–4n

Ieuan Gethin

Welsh Definition: Ieuan Gethin ab Ieuan ap Lleision, bardd uchelwr o Faglan, Morgannwg, cyfoeswr hŷn i Guto'r Glyn
English Definition: Ieuan Gethin ab Ieuan ap Lleision, a poet and nobleman from Baglan, Glamorgan, an older contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 34.15n, 34.57, 98.5–6n

Ieuan Llwyd

Welsh Definition: Ieuan Llwyd ap Gruffudd, tad Gwladus, mam Rhobert fab Ieuan Fychan
English Definition: Ieuan Llwyd ap Gruffudd, the father of Gwladus, mother of Rhobert son of Ieuan Fychan
Line Refs: 100.5n, 40.14n, 63.31–2n, 98.6n

Ifan

Welsh Definition: Ieuan Deulwyn, bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn o sir Gaerfyrddin, marw diwedd y 1480au
English Definition: Ieuan Deulwyn, a poet and contemporary of Guto'r Glyn, from Carmarthenshire who died in the late 1480s
Line Refs: 54.5

Ifan Fychan

Welsh Definition: Ifan Fychan, tad Maredudd ab Ifan o Gedewain
English Definition: Ifan Fychan, the father of Maredudd ab Ifan of Cedewain
Line Refs: 39.22

Ifan Hir

Welsh Definition: Ieuan Brydydd Hir, bardd o'r 15g.
English Definition: Ieuan Brydydd Hir, a fifteenth-century poet
Line Refs: 45.22n

Ifan Llwyd

Welsh Definition: Ieuan Llwyd, taid Edward ap Hywel o'r Faenor, Aberriw
English Definition: Ieuan Llwyd, the grandfather of Edward ap Hywel of Vaynor, Berriew
Line Refs: 38.6

Ifor

Welsh Definition: Ifor `Hael' ap Llywelyn, Gwernyclepa, Basaleg, noddwr Dafydd ap Gwilym ac un a ystyrid yn noddwr delfrydol yn ôl beirdd y 15g.
English Definition: Ifor `the Generous' ap Llywelyn, Gwernyclepa, Basaleg, patron of Dafydd ap Gwilym who was regarded as the ideal patron by 15th-century poets
Line Refs: 10.60n, 111.9n, 114.54n, 30.54n, 33.17n, 37.69, 37.70, 43.32n, 43.33, 43.55n, 47.49, 55.22n

Ifor Hael

Welsh Definition: Ifor `Hael' ap Llywelyn, Gwernyclepa, Basaleg, noddwr Dafydd ap Gwilym ac un a ystyrid yn noddwr delfrydol yn ôl beirdd y 15g.
English Definition: Ifor `the Generous' ap Llywelyn, Gwernyclepa, Basaleg, noddwr Dafydd ap Gwilym and un a ystyrid yn noddwr delfrydol yn ôl beirdd y 15g.
Line Refs: 47.47, 63.20n, 87.4n

Indeg

Welsh Definition: Indeg ferch Garwy Hir, merch nodedig am ei harddwch
English Definition: Indeg daughter of Garwy Hir, famed for her beauty
Line Refs: 48.9n

Io

Welsh Definition: Job, Beibl, diarhebol am ei gyfoeth a’i amynedd
English Definition: Job, Bible, remembered for his wealth and patience
Line Refs: 3.66n

Iolo

Welsh Definition: Iolo Goch, y bardd mawl o’r 14g.
English Definition: Iolo Goch, the praise poet from the 14th century
Line Refs: 113.56n, 121.4n, 63.29n, 82.41n, 85.1n, 87.50n, 87.5n, 126.8n

Iolo Goch

Welsh Definition: Iolo Goch, y bardd mawl o’r 14g.
English Definition: Iolo Goch, the praise poet from the 14th century
Line Refs: 55.23n

Iolyn

Welsh Definition: Iolyn ap Gethin ap Madog Cyffin, tad Dafydd Cyffin o Langedwyn
English Definition: Iolyn ap Gethin ap Madog Cyffin, the father of Dafydd Cyffin of Llangedwyn
Line Refs: 94.67n

Iorwerth Foel

Welsh Definition: Iorwerth Foel, ansicr, cyndaid i Siôn Dafi
English Definition: Iorwerth Foel, identity uncertain, ancestor of Siôn Dafi
Line Refs: 41.11–12n, 84.30

Ipocras

Welsh Definition: Hippocrates, meddyg enwocaf yr hen fyd (c.469–399 C.C.)
English Definition: Hippocrates, the famous doctor from the ancient world (c.469–399 B.C.)
Line Refs: 92.23n

Isbel

Welsh Definition: Isabel ferch Syr Siôn a Siân Bwrch o’r Drefrudd, swydd Amwythig
English Definition: Isabel daughter of Sir John and Joan Burgh of Wattlesborough, Shropshire
Line Refs: 81.51

Ithael

Welsh Definition: Ithel ap Rhobert o Goedymynydd, noddwr Iolo Goch
English Definition: Ithel ap Rhobert of Coedymynydd, patron of Iolo Goch
Line Refs: 55.24n

Ithael ap Ropert

Welsh Definition: Ithel ap Rhobert o Goedymynydd, noddwr Iolo Goch
English Definition: Ithel ap Rhobert of Coedymynydd, patron of Iolo Goch
Line Refs: 85.1–2n

Ithel ap Llywelyn

Welsh Definition: Ithel ap Llywelyn Chwith ap Cynwrig, taid Tudur Aled
English Definition: Ithel ap Llywelyn Chwith ap Cynwrig, grandfather of Tudur Aled
Line Refs: 121.7n

Ithel Felyn

Welsh Definition: Ithel Felyn, un o hynafiaid Syr Bened ap Hywel, person Corwen
English Definition: Ithel Felyn, ancestor of Sir Benet ap Hywel, parson of Corwen
Line Refs: 43.40n

La Her

Welsh Definition: La Hire neu Étienne de Vignolles, cadrifog o Ffrainc yn y Rhyfel Can Mlynedd, marw 1443
English Definition: La Hire or Étienne de Vignolles, a French general in the Hundred Years War, died 1443
Line Refs: 3.17n, 3.40

Lasar

Welsh Definition: Lasarus, a atgyfodwyd gan Grist, Beibl
English Definition: Lazarus, who Christ raised from the dead, Bible
Line Refs: 26.28n

Lawnslod di Lag

Welsh Definition: Lancelot du Lac, arwr y rhamantau Arthuraidd
English Definition: Lancelot du Lac, a hero of Arthurian romances
Line Refs: 1.52n

Llawdden

Welsh Definition: Llawdden, bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn a gysylltir â Maldwyn a Maelienydd
English Definition: Llawdden, poet and contemporary of Guto'r Glyn associated with Maldwyn and Maelienydd
Line Refs: 37.47, 66.44n

Lles ap Coel

Welsh Definition: Lles ap Coel, brenin tybiedig y Brythoniaid
English Definition: Lles ap Coel, presumed king of the Britons
Line Refs: 29.52n

Llwyd

Welsh Definition: Llwyd, cyfenw a ddefnyddir gan nifer o deulu Nannau, cf. Meurig Llwyd
English Definition: Llwyd, a surname used by many of the Nannau family, cf. Meurig Llwyd
Line Refs: 49.4

Llwyd, y

Welsh Definition: Dafydd Llwyd ap Gruffudd ab Ieuan Fychan, Abertanad
English Definition: Dafydd Llwyd ap Gruffudd ab Ieuan Fychan, Abertanad
Line Refs: 87.66

Llŷr

Welsh Definition: Llŷr Llediaith, tad Brân/Bendigeidfran, cymeriad yn y Mabinogi
English Definition: Llŷr Llediaith, the father of Brân/Bendigeidfran, a character in the Mabinogi
Line Refs: 47.9, 86.43n

Llywarch

Welsh Definition: Llywarch Hen fab Elidir, arwr o'r Hen Ogledd a phrif gymeriad yr englynion saga `Canu Llywarch Hen' a gysylltir â Phowys y 9g.
English Definition: Llywarch Hen son of Elidir, a hero from the Old North and main character of the saga englynion `Canu Llywarch Hen' which are associated with 9th-century Powys
Line Refs: 101a.59n, 42.58n, 43.39n

Llywarch ap Brân

Welsh Definition: Llywarch ap Brân, hynafiad Tomas Salbri (Hen) drwy ei nain, Marged
English Definition: Llywarch ap Brân, a forefather of Tomas Salbri (Senior) through his grandmother, Marged
Line Refs: 71.41n

Llywarch Hen

Welsh Definition: Llywarch Hen fab Elidir, arwr o'r Hen Ogledd a phrif gymeriad yr englynion saga `Canu Llywarch Hen' a gysylltir â Phowys y 9g.
English Definition: Llywarch Hen son of Elidir, a hero from the Old North and main character of the saga englynion `Canu Llywarch Hen' which are associated with 9th-century Powys
Line Refs: 106.49n

Llywelyn

Welsh Definition: Llywelyn, taid yr Abad Rhys, Ystrad-fflur
English Definition: Llywelyn, the grandfather of Abbot Rhys of Strata Florida
Line Refs: 6.14, 8.73, 10.20, 10.35, 10.56, 10.59, 12.4, 13.63n, 63.3n, 65.29, 69.16n, 80.45n, 82.41, 82.58, 82.8

Llywelyn ab Iorwerth Drwyndwn

Welsh Definition: Llywelyn ab Iorwerth Drwyndwn, Llywelyn Fawr, tywysog Gwynedd, marw 1240
English Definition: Llywelyn ab Iorwerth Drwyndwn, Llywelyn the Great, prince of Gwynedd, died 1240
Line Refs: 78.37–8

Llywelyn ap Gutun

Welsh Definition: Llywelyn ap Gutun, y bardd-delynor a chyfoeswr i Guto'r Glyn, o Felwern ger Croesoswallt, swydd Amwythig
English Definition: Llywelyn ap Gutun, the poet–harpist and contemporary of Guto'r Glyn, from Melverley near Oswestry, Shropshire
Line Refs: 65.5

Llywelyn Fychan

Welsh Definition: Llywelyn Fychan, tad Hywel ap Llywelyn Fychan o Lyn Aeron
English Definition: Llywelyn Fychan, the father of Hywel ap Llywelyn Fychan of Glyn Aeron
Line Refs: 10.6–8

Lot

Welsh Definition: Lot, nai Abraham, Beibl
English Definition: Lot, the nephew of Abraham, Bible
Line Refs: 89.6n

Lowres

Welsh Definition: Lawrens, sant a ferthyrwyd yn 258
English Definition: St Laurence, martyr, died 258
Line Refs: 69.27n

Lowri

Welsh Definition: Lowri ferch Tudur Fychan, mam Gruffudd Fychan ap Gruffudd ab Einion o Gorsygedol
English Definition: Lowri daughter of Tudur Fychan, mother of Gruffudd Fychan ap Gruffudd ab Einion of Corsygedol
Line Refs: 52.46

Luned

Welsh Definition: Luned, llawforwyn Iarlles y Ffynnon yn chwedl `Owain'
English Definition: Luned, the handmaiden of the Countess of the Fountain in the tale of ‘Owain’
Line Refs: 34.29n

Mab Duw

Welsh Definition: Iesu Grist
English Definition: Jesus Christ
Line Refs: 118.30

Mab Mair

Welsh Definition: Iesu Grist
English Definition: Jesus Christ
Line Refs: 91.68

Mabli

Welsh Definition: Mabli ferch Llywelyn Gogof ab Ieuan Llwyd, mam Sieffrai Cyffin o Groesoswallt
English Definition: Mabli daughter of Llywelyn Gogof ab Ieuan Llwyd, mother of Sieffrai Cyffin of Oswestry
Line Refs: 97.11n

Macabeus

Welsh Definition: Judas Macabeus, un o’r Nawyr Teilwng
English Definition: Judas Macabeus, one of the Nine Worthy Men
Line Refs: 75.15n

Macsen

Welsh Definition: Macsen Wledig, Magnus Maximus, arweinydd yr Ymerodraeth Rufeinig Orllewinol yn ail hanner y 4g.
English Definition: Maxen Wledig, Magnus Maximus, leader of the Western Roman Empire in the second half of the 4th century
Line Refs: 53.22n

Madawg

Welsh Definition: Madog, tad Gweurful, mam Dafydd Llwyd ap Gruffudd o Abertanad
English Definition: Madog, the father of Gweurful, mother of Dafydd Llwyd ap Gruffudd of Abertanad
Line Refs: 88.33n

Madawg ab Ieuan Llwyd

Welsh Definition: Madog ab Ieuan Llwyd ap Gruffudd, brawd Gwladus, mam Rhobert ab Ieuan Fychan o Goetmor
English Definition: Madog ab Ieuan Llwyd ap Gruffudd, the brother of Gwladus, mother of Rhobert ab Ieuan Fychan of Coetmor
Line Refs: 100.15–16n

Mael

Welsh Definition: Mael, nawddsant eglwysi Corwen ym Meirionnydd a’r Cwm yn sir y Fflint gyda Sulien
English Definition: Mael, patron saint of the churches of Corwen in Meirionnydd and Cwm in Flintshire along with St Sulien
Line Refs: 43.5n, 49.34n

Mael Maelienydd

Welsh Definition: Mael Maelienydd, hynafiad llwythol
English Definition: Mael Maelienydd, a tribal patriarch
Line Refs: 8.62n

Maharen Aur

Welsh Definition: y Maharen Aur, y cnu aur y bu Iason yn ei cheisio yn ôl chwedloniaeth Groeg
English Definition: the Golden Ram, the golden fleece which was sought by Jason according to Greek legend
Line Refs: 53.42n

Mair

Welsh Definition: Morwyn Fair, mam Iesu
English Definition: the Virgin Mary, mother of Jesus
Line Refs: 49.37, 59.23, 118.6, 59.39, 59.50, 59.65, 63.20, 63.47, 69.44, 70.43, 70.57, 118.30, 72.5, 74.58n, 79.69, 82.46n, 82.66, 88.15, 88.39, 88.51, 90.60, 92.51, 126.51, 64.8, 64.30n, 1.15, 1.17, 3.41, 6.3, 8.60n, 8.68n, 19.24, 100.22, 117.32, 124.4, 16.22, 16.31, 23.22, 24.33, 26.34, 30.63, 31.34, 40.41, 40.8n, 42.17, 47.51

Mair Fadlen

Welsh Definition: Mair Fadlen / o Fagdalen, Beibl
English Definition: Mary Magdalene, Bible
Line Refs: 81.21n, 92.25

Mair Forwyn

Welsh Definition: Morwyn Fair, mam Iesu
English Definition: the Virgin Mary, mother of Jesus
Line Refs: 104.63n

Mair Wyry

Welsh Definition: Morwyn Fair, mam Iesu
English Definition: the Virgin Mary, mother of Jesus
Line Refs: 69.4

March Amheirchion

Welsh Definition: Y Brenin March ap Meirchion, chwedl Trystan ac Esyllt
English Definition: King March ap Meirchion, from the legend of Tristan and Isolde
Line Refs: 80.31n

Marchell

Welsh Definition: Marchell (325–410), nawddsant honedig Ystrad Marchell
English Definition: Marchell (325–410), believed to be the patron saint of Strata Marcella
Line Refs: 115.14n, 115.31n

Maredudd

Welsh Definition: Maredudd ab Ieuan, tad Catrin, gwraig Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
English Definition: Maredudd ab Ieuan, the father of Catrin, wife of Dafydd Llwyd ap Gruffudd, Abertanad
Line Refs: 87.10n, 95.15, 95.27, 95.33, 95.57

Maredudd fab Rhys

Welsh Definition: Maredudd ap Rhys, y bardd-offeiriad a fu’n ficer Rhiwabon o c.1440 ymlaen ac a fu’n ceisio disodli Guto’r Glyn o Lyn-y-groes yn gynnar yn y 1480au
English Definition: Maredudd ap Rhys, the poet and priest who was vicer of Ruabon from c.1440 onwards and who tried to oust Guto'r Glyn from his place in Valle Crucis abbey
Line Refs: 116.27n

Martha

Welsh Definition: Martha, chwaer Lasarus, Beibl
English Definition: Martha, the sister of Lazarus, Bible
Line Refs: 26.33, 88.9n

Marthin

Welsh Definition: Marthin, Martin o Tours, nawddsant Llanfarthin ger Croesoswallt
English Definition: Martin of Tours, patron saint of St Martin's near Oswestry
Line Refs: 58.6n, 92.52n

Mastr Dafydd Cyffin

Welsh Definition: Dafydd Cyffin ab Iolyn ab Ieuan Gethin o Langedwyn
English Definition: Dafydd Cyffin ab Iolyn ab Ieuan Gethin of Llangedwyn
Line Refs: 94.43–4, 94.7–8

Mastr Hywel

Welsh Definition: Hywel Cyffin ap Madog (marw cyn diwedd 1402), hen ewythr i Ddafydd Cyffin ab Iolyn ab Ieuan Gethin o Langedwyn
English Definition: Hywel Cyffin ap Madog (died before the end of 1402), great uncle of Dafydd Cyffin ab Iolyn ab Ieuan Gethin of Llangedwyn
Line Refs: 94.6

Mastr Risiart

Welsh Definition: Rhisiart (Rhys) Cyffin ab Ieuan Llwyd, alias y Cyffin, deon Bangor
English Definition: Rhisiart (Rhys) Cyffin ab Ieuan Llwyd, alias the Cyffin, dean of Bangor
Line Refs: 58.5n, 59.24, 59.3n, 61.11n

Mastr Rosier

Welsh Definition: Syr Rosier Cinast ap Gruffudd o’r Cnwcin, marw 1495/6
English Definition: Sir Roger Kynaston ap Gruffudd of Knockin, died 1495/6
Line Refs: 79.33

Mastr Wiliam

Welsh Definition: Wiliam Herbert o Benfro, mab anghyfreithlon Wiliam Herbert, iarll cyntaf Penfro
English Definition: William Herbert of Pembroke, the illegitimate son of William Herbert, the first earl of Pembroke
Line Refs: 28.13

Mathau

Welsh Definition: Mathau Goch o Faelor, arweinydd milwrol yn Ffrainc yn y Rhyfel Can Mlynedd
English Definition: Matthew Gough of Maelor, a military leader in France in the Hundred Years War
Line Refs: 3.30, 3.42, 3.47, 3.59

Mathau ab Ieuan

Welsh Definition: Mathau ab Ieuan, tad Dafydd Mathau o Landaf
English Definition: Mathau ab Ieuan, the father of Dafydd Mathau of Llandaf
Line Refs: 17.29

Mathau Goch

Welsh Definition: Mathau Goch o Faelor, arweinydd milwrol yn Ffrainc yn y Rhyfel Can Mlynedd
English Definition: Matthew Gough of Maelor, a military leader in France in the Hundred Years War
Line Refs: 3.11, 3.3

Matwsalem

Welsh Definition: Methwsela fab Enoch, Beibl, neu Matwsalem ap Hwfa ap Cynddelw, hynafiad Llywelyn ap Hwlcyn a'i feibion o Brysaeddfed, Môn
English Definition: Methuselah son of Enoch, Bible, or Methuselah son of Hwfa ap Cynddelw, a forefather of Llywelyn ap Hwlcyn and his sons of Prysaeddfed, Anglesey
Line Refs: 63.10n

Mawd

Welsh Definition: Mawd ferch Gwilym Llwyd, mam Harri Gruffudd ap Gruffudd ap Harri, o'r Cwrtnewydd, Bacton
English Definition: Mawd daughter of Gwilym Llwyd, mother of Henry Griffith of Newcourt, Bacton
Line Refs: 33.54n, 35.55n, 52.54, 87.6n, 87.8n

Mawndfil

Welsh Definition: Mawndfil, sef Syr Siôn Mawndfil, awdur honedig llyfr teithiau a luniwyd yn Ffrainc c.1357
English Definition: Sir John Mandeville, believed to be the author of a travel-book written in France c.1357
Line Refs: 96.36n

Meilir

Welsh Definition: Meilir, gorhendaid i Hywel ab Owain, Llanbryn-mair
English Definition: Meilir, great great grandfather of Hywel ab Owain, Llanbryn-mair
Line Refs: 40.10n

Meirchiawn

Welsh Definition: Meirchion, ansicr
English Definition: Meirchion, identity uncertain
Line Refs: 20.49n

Meiriawn

Welsh Definition: Meirion ap Tybion ap Cunedda, sefydlydd cantref Meirionnydd
English Definition: Meirion ap Tybion ap Cunedda, founder of the cantref of Meirionnydd
Line Refs: 15.50n

Meirion

Welsh Definition: Meirion ap Tybion ap Cunedda, sefydlydd cantref Meirionnydd
English Definition: Meirion ap Tybion ap Cunedda, founder of the cantref of Meirionnydd
Line Refs: 49.34n

Meirionig

Welsh Definition: Veronica a gynigiodd liain i Grist yng Ngolgotha
English Definition: Veronica who offered Christ a cloth in Golgotha
Line Refs: 28.46n

Meistr Huw

Welsh Definition: Huw (Hywel) Bwlclai fab Wiliam Bwlclai, Biwmares, marw 1504
English Definition: Huw (Hywel) Bulkeley son of Wiliam Bulkeley, Beaumaris, died 1504
Line Refs: 60.3n

Meistr Hywel

Welsh Definition: Hywel Cyffin ap Madog (marw cyn diwedd 1402), hen ewythr i Ddafydd Cyffin ab Iolyn ab Ieuan Gethin o Langedwyn
English Definition: Hywel Cyffin ap Madog (died before the end of 1402), great uncle of Dafydd Cyffin ab Iolyn ab Ieuan Gethin of Llangedwyn
Line Refs: 94.26

Meistr Rhisiart Cyffin

Welsh Definition: Rhisiart (Rhys) Cyffin ab Ieuan Llwyd, alias y Cyffin, deon Bangor
English Definition: Rhisiart (Rhys) Cyffin ab Ieuan Llwyd, alias the Cyffin, dean of Bangor
Line Refs: 60.41–2

Meistr Talbod

Welsh Definition: Siôn Talbod, ail iarll Amwythig, marw 1460
English Definition: John Talbot, the second earl of Shrewsbury, died 1460
Line Refs: 78.15

Meistr Tomas

Welsh Definition: Tomas, mab Syr Rhosier Fychan o Dretŵr (marw 1471) ap Syr Rhosier Fychan (marw 1415)
English Definition: Thomas, the son of Sir Roger Vaughan of Tretower (died 1471) son of Sir Roger Vaughan (died 1415)
Line Refs: 25.25

Melangell

Welsh Definition: Melangell, nawddsant eglwys Pennant Melangell yng nghwmwd Mochnant Uwch Rhaeadr
English Definition: Melangell, patron saint of the church of Pennant Melangell in the commote of Mochnant Uwch Rhaeadr
Line Refs: 69.45n, 92.61

Melwas

Welsh Definition: Melwas, brenin Gwlad yr Haf, gŵr yr ymserchodd Gwenhwyfar, gwraig y Brenin Arthur, ynddo
English Definition: Melwas, king of Somerset, with whom Gwenhwyfar, King Arthur's wife, fell in love
Line Refs: 3.70, 75.50n, 79.37n, 120.38n

Merddin

Welsh Definition: Myrddin ap Morfryn, y bardd chwedlonol a daroganol a aeth yn wyllt yn sgil brwydr Arfderydd ac y daethpwyd i'w adnabod fel Myrddin Wyllt
English Definition: Myrddin ap Morfryn, the legendary and prophetic poet who went mad following the battle of Afrderydd and became known as Myrddin the Wild
Line Refs: 46.10, 18a.45n, 42.51n, 67.37n, 126.22n, 44a.23n

Merddin Amhorfryn

Welsh Definition: Myrddin ap Morfryn, y bardd chwedlonol a daroganol a aeth yn wyllt yn sgil brwydr Arfderydd ac y daethpwyd i'w adnabod fel Myrddin Wyllt
English Definition: Myrddin ap Morfryn, the legendary and prophetic poet who went mad following the battle of Afrderydd and became known as Myrddin the Wild
Line Refs: 121.2n

Merddin Wyllt Amhorfyn

Welsh Definition: Myrddin ap Morfryn, y bardd chwedlonol a daroganol a aeth yn wyllt yn sgil brwydr Arfderydd ac y daethpwyd i'w adnabod fel Myrddin Wyllt
English Definition: Myrddin ap Morfryn, the legendary and prophetic poet who went mad following the battle of Afrderydd and became known as Myrddin the Wild
Line Refs: 24.63–4n

Meredudd

Welsh Definition: Maredudd Fychan, ansicr
English Definition: Maredudd Fychan, identity uncertain
Line Refs: 74.37, 82.37n

Merwydd

Welsh Definition: Merwydd, arwr chwedlonol a gynhaliodd wledd fawreddog
English Definition: Merwydd, a legendary figure who held a great feast
Line Refs: 126.48n

Meurig

Welsh Definition: Meurig, bardd anhysbys
English Definition: Meurig, an unknown poet
Line Refs: 34.11n, 49.13, 49.6, 49.64, 49.9, 50.14, 50.18, 50.2n, 50.36, 51.34, 62.18n, 63.12, 63.37n, 63.9n, 64.55n, 64.58, 98.8n

Meurig Fychan

Welsh Definition: Meurig Fychan ap Hywel ap Meurig Llwyd, Nannau
English Definition: Meurig Fychan ap Hywel ap Meurig Llwyd, Nannau
Line Refs: 49.3, 50.6, 51.2–3

Meurig Llwyd

Welsh Definition: Meurig Llwyd ap Meurig Fychan ab Ynyr Fychan, hen daid Dafydd ap Meurig Fychan, Nannau
English Definition: Meurig Llwyd ap Meurig Fychan ab Ynyr Fychan, the great grandfather of Dafydd ap Meurig Fychan, Nannau
Line Refs: 49.1–2n, 50.32, 51.8n

Mihangel

Welsh Definition: Mihangel, yr archangel
English Definition: Michael, the archangel
Line Refs: 88.44, 88.45

Mil ap Harri

Welsh Definition: Mil ap Harri, etifedd Harri Gruffudd ap Gruffudd ap Harri, o'r Cwrtnewydd, Bacton
English Definition: Miles ap Harry, the heir of Henry Griffith of Newcourt, Bacton
Line Refs: 36.58n

Moesen

Welsh Definition: Moses, Beibl
English Definition: Moses, Bible
Line Refs: 13.59, 48.25, 87.62n

Moeses

Welsh Definition: Moses, Beibl
English Definition: Moses, Bible
Line Refs: 48.27

Morda'

Welsh Definition: Mordaf ap Serfan, un o'r Tri Hael
English Definition: Mordaf ap Serfan, one of the Three Generous Men
Line Refs: 9.26n

Mordaf

Welsh Definition: Mordaf ap Serfan, un o'r Tri Hael
English Definition: Mordaf ap Serfan, one of the Three Generous Men
Line Refs: 10.33, 10.55, 16.21n, 43.56n, 92.7n

Mordëyrn

Welsh Definition: Mordeyrn, sant cysylltiedig â Nantglyn, Dinbych, ac a farchogodd ar ei geffyl i Enlli
English Definition: Mordeyrn, a saint associated with Nantglyn, Denbigh, who rode on his horse to Bardsey
Line Refs: 51.53n

Morfydd

Welsh Definition: Morfudd, cariad y bardd Dafydd ap Gwilym
English Definition: Morfudd, the poet Dafydd ap Gwilym's lover
Line Refs: 42.48n

Morgan

Welsh Definition: Morgan, sylfaenydd traddodiadol Morgannwg
English Definition: Morgan, the traditional founder of Morgannwg
Line Refs: 17.11, 18.31, 18.55, 18a.20, 18a.50

Morgan ap Rhosier

Welsh Definition: Morgan ap Rhosier ab Adam, uchelwr o Wynllŵg, a flodeuai yn hanner cyntaf y 15g.
English Definition: Morgan ap Roger ab Adam, a nobleman from Gwynllŵg (Wentloog) who flourished in the first half of the 15th century
Line Refs: 18.25

Morien

Welsh Definition: Morien, arwr traddodiadol
English Definition: Morien, a traditional hero
Line Refs: 28.12n

Morus

Welsh Definition: Morus ab Ieuan Gethin ap Madog Cyffin, tad Sieffrai Cyffin o Groesoswallt
English Definition: Morus ab Ieuan Gethin ap Madog Cyffin, the father of Sieffrai Cyffin of Oswestry
Line Refs: 96.25n, 97.46n, 98.2n

Morwyn Fair

Welsh Definition: Mair Forwyn
English Definition: the Virgin Mary, mother of Jesus
Line Refs: 16.24

Mredudd

Welsh Definition: Maredudd ab Ifan Fychan o Gedewain
English Definition: Maredudd ab Ifan Fychan of Cedewain
Line Refs: 39.23

Mredudd ab Ifan Fychan

Welsh Definition: Maredudd ab Ifan Fychan o Gedewain
English Definition: Maredudd ab Ifan Fychan of Cedewain
Line Refs: 39.1–3

Mredudd Fychan

Welsh Definition: Maredudd Fychan, ansicr
English Definition: Maredudd Fychan, identity uncertain
Line Refs: 74.35n

Mwrog

Welsh Definition: Mwrog, nawddsant Llanfwrog ger Rhuthun ac iddo ddawn i iacháu
English Definition: Mwrog, patron saint of Llanfwrog near Ruthin who had the ability to heal
Line Refs: 81.17n

Myngwyn Iâl

Welsh Definition: Myngwyn Iâl, march chwedlonol
English Definition: White-maned of Yale, a legendary horse
Line Refs: 39.47n

Myrddin Fardd

Welsh Definition: Myrddin ap Morfryn, y bardd chwedlonol a daroganol a aeth yn wyllt yn sgil brwydr Arfderydd ac y daethpwyd i'w adnabod fel Myrddin Wyllt
English Definition: Myrddin ap Morfryn, the legendary and prophetic poet who went mad following the battle of Afrderydd and became known as Myrddin the Wild
Line Refs: 8.7n

Naw Cwncwerwr

Welsh Definition: Y Nawyr Teilwng, sef Ector, Alecsander Fawr, Iwl Cesar, Josua, Dafydd Broffwyd, Judas Macabeus, Arthur, Siarlymaen, Godfrey de Bouillon
English Definition: the Nine Worthy Men: Hector, Alexander the Great, Julius Cesar, Joshua, the Prophet David, Judas Macabeus, Arthur, Charlemagne, Godfrey de Bouillon
Line Refs: 75.29

Noe

Welsh Definition: Noa, Beibl
English Definition: Noah, Bible
Line Refs: 9.69n, 40.21, 42.4n, 48.34, 48.62n, 64.2n, 77.6, 89.31n, 89.4n

Non

Welsh Definition: Non, mam Dewi Sant
English Definition: Non, a saint and mother of St David
Line Refs: 26.49, 65.52, 86.10n

Nudd

Welsh Definition: Nudd ap Senyllt, un o'r Tri Hael
English Definition: Nudd ap Senyllt, one of the Three Generous Men
Line Refs: 76.11, 2.69, 2.9n, 3.47n, 10.22, 10.34, 10.6n, 12.33n, 15.14n, 18a.12n, 20a.31, 106.52n, 109.22n, 114.19n, 33.35n, 37.16, 38.7n, 41.8n, 42.17n, 42.24, 43.58n, 61.13n, 62.14n, 63.51, 70.35n, 74.26n, 74.38n, 76.2n, 83.4n, 92.62, 95.58n

Offa

Welsh Definition: Offa, brenin cynnar Mersia
English Definition: Offa, an early king of Mercia
Line Refs: 21.5n, 78.28n

Ofydd

Welsh Definition: Publius Ovidus Naso (43 C.C.–17/18 O.C.) bardd Rhufeinig a gysylltir gan y beirdd â chanu serch
English Definition: Publius Ovidus Naso (43 B.C.–17/18 A.D.) the Roman poet usually associated with love poetry
Line Refs: 12.54, 34.21n, 44a.27

Olwen

Welsh Definition: Olwen ferch Ysbaddaden Bencawr, delfryd o harddwch
English Definition: Olwen daughter of Ysbaddaden Bencawr, the epitome of beauty
Line Refs: 49.20n

Oswallt

Welsh Definition: Oswallt fab Aethelfrith, brenin Northumbria 603/4–642, a nawddsant Croesoswallt
English Definition: Oswald son of Aethelfrith, king of Northumbria 603/4–642, and the patron saint of Oswestry
Line Refs: 102.34, 102.49, 84.18n, 92.49n, 95.40n, 96.38n, 96.53n, 97.33n, 97.50, 98.22n

Oswalt

Welsh Definition: Oswallt fab Aethelfrith, brenin Northumbria 603/4–642, a nawddsant Croesoswallt
English Definition: Oswald son of Aethelfrith, king of Northumbria 603/4–642, and the patron saint of Oswestry
Line Refs: 75.3n

Otiel

Welsh Definition: Otwel neu Otiel, un o arwyr cylch Siarlymaen
English Definition: Otwel or Otiel, a hero from the Charlemagne cycle
Line Refs: 1.57n

Otwel

Welsh Definition: Otwel neu Otiel, un o arwyr cylch Siarlymaen
English Definition: Otwel or Otiel, a hero from the Charlemagne cycle
Line Refs: 72.17n

Owain

Welsh Definition: Owain Glyndŵr ap Gruffudd Fychan, marw c.1415
English Definition: Owain Glyndŵr ap Gruffudd Fychan, died c.1415
Line Refs: 102.21n, 102.58, 106.62n, 106.67n, 40.3n, 53.14n, 72.49, 73.49n, 74.4n, 75.39n, 82.35n, 84.50, 90.38n

Owain ab Urien

Welsh Definition: Owain ab Urien, arweinydd o Reged yn yr Hen Ogledd y canodd Taliesin iddo
English Definition: Owain ab Urien, a leader from Reged in the Old North who was the patron of Taliesin
Line Refs: 98.63n

Owain Glyn

Welsh Definition: Owain Glyndŵr ap Gruffudd Fychan, marw c.1415
English Definition: Owain Glyndŵr ap Gruffudd Fychan, died c.1415.
Line Refs: 52.21–2n, 107.46n

Owain Gwynedd

Welsh Definition: Owain Gwynedd, sef Owain ap Gruffudd ap Cynan, tywysog Gwynedd 1137–70
English Definition: Owain Gwynedd, Owain ap Gruffudd ap Cynan, prince of Gwynedd 1137–70
Line Refs: 15.44n

Owain Rwth

Welsh Definition: Owain Rwth, cyndad Maredudd ab Ifan Fychan o Gedewain
English Definition: Owain Rwth, ancestor of Maredudd ab Ifan Fychan of Cedewain
Line Refs: 39.4n

Owain Waed Da

Welsh Definition: Owain Waed Da, bardd, a flodeuai yn hanner cyntaf y 15g.
English Definition: Owain Waed Da, a poet, who flourished in the first half of the 15th century
Line Refs: 102.54n

Padarn

Welsh Definition: Padarn Beisrudd fab Tegid, taid Cunedda Wledig
English Definition: Padarn Beisrudd (`of the red tunic') son of Tegid, grandfather of Cunedda Wledig
Line Refs: 98.41n

Pawl

Welsh Definition: yr Apostol Paul o Darsus, un o'r deuddeg Apostol, a elwid hefyd yn Saul cyn ei dröedigaeth, Beibl
English Definition: St Paul of Tarsus, one of the twelve Apostles, who was also named Saul before his conversion, Bible
Line Refs: 7.18, 20.20n, 21.46n, 30.28, 64.21n, 94.40n, 97.6n

Pecoc

Welsh Definition: Reginald Pecock (c.1392–1459), eglwyswr tra dysgedig
English Definition: Reginald Pecock (c.1392–1459), a churchman of great learning
Line Refs: 115.35n

Pedr

Welsh Definition: yr Apostol Pedr, Beibl
English Definition: St Peter, one of the twelve Apostles, Bible
Line Refs: 6.23, 7.18, 11.38, 17.58, 21.52n, 104.51, 113.4n, 64.22n, 97.2, 97.5

Penwyn

Welsh Definition: Maredudd Benwyn, taid Llywelyn ab y Moel
English Definition: Maredudd Benwyn, the grandfather of Llywelyn ab y Moel
Line Refs: 82.19n

Peredur

Welsh Definition: Peredur fab Efrog, arwr yn y rhamantau Arthuraidd
English Definition: Peredur fab Efrog, a hero in Arthurian romance
Line Refs: 14.33, 73.23n

Peredur Llwyd

Welsh Definition: Peredur fab Efrog, arwr yn y rhamantau Arthuraidd
English Definition: Peredur fab Efrog, a hero in Arthurian romance
Line Refs: 86.34n

Pharaw

Welsh Definition: Pharo, Beibl
English Definition: Pharaoh, Bible
Line Refs: 96.17n

Pharo

Welsh Definition: Pharo, Beibl
English Definition: Pharaoh, Bible
Line Refs: 48.26, 48.31

Phylib

Welsh Definition: Phylib ap Gwilym Llwyd o Drefgwnter, ger Talgarth
English Definition: Phylib ap Gwilym Llwyd of Tregunter, near Talgarth
Line Refs: 30.11, 30.28, 30.34n

Pilstwn

Welsh Definition: Siôn ap Madog ap Robert Pilstwn, Hafod-y-wern, Bers, Maelor
English Definition: Siôn ap Madog ap Robert Puleston, Hafod-y-wern, Bersham, Maelor
Line Refs: 72.29, 72.56, 74.21n

Pilstwn Hen

Welsh Definition: Syr Roger Puleston, sefydlydd llinach Pilstwn yn y gogledd-ddwyrain
English Definition: Sir Roger Puleston, founder of the Puleston line in the north-east
Line Refs: 74.8n

Potwn

Welsh Definition: Jean Poton de Xaintrailles, cadrifog enwog o Ffrainc yn y Rhyfel Can Mlynedd
English Definition: Jean Poton de Xaintrailles, a famous French military captain in the Hundred Years War
Line Refs: 3.18n

Powtwn

Welsh Definition: Jean Poton de Xaintrailles, cadrifog enwog o Ffrainc yn y Rhyfel Can Mlynedd
English Definition: Jean Poton de Xaintrailles, a famous French military captain in the Hundred Years War
Line Refs: 4.38n

Pretur Siôn

Welsh Definition: y Preutur Siôn sef Ieuan Fendigaid, brenin-offeiriad chwedlonol y credid ei fod yn rheoli yn India
English Definition: Prester John, a legendary king and priest who was believed to rule in India
Line Refs: 56.62n

Preutur Siôn

Welsh Definition: y Preutur Siôn sef Ieuan Fendigaid, brenin-offeiriad chwedlonol y credid ei fod yn rheoli yn India
English Definition: Prester John, a legendary king and priest who was believed to rule in India
Line Refs: 20.26n

Priaf

Welsh Definition: Priaf, brenin Caerdroea
English Definition: Priam, king of Troy
Line Refs: 17.56n, 120.32n, 17.57

Pryderi

Welsh Definition: Pryderi fab Pwyll Pendefig Dyfed, y Mabinogi
English Definition: Pryderi son of Pwyll Pendefig Dyfed of the Mabinogi
Line Refs: 12.10n, 28.17n

Pyr

Welsh Definition: Pyrrhus, mab Achilles, arwr clasurol
English Definition: Pyrrhus, the son of Achilles, a hero from the Classical world
Line Refs: 1.26

Raff

Welsh Definition: Syr Raff Maelog, cyndaid i Forgan ap Rhosier
English Definition: Sir Ralph Maelog, ancestor of Morgan ap Roger
Line Refs: 18.44n

Rawling

Welsh Definition: Rawling ap Wiliam Salbri, taid Tomas Salbri Hen ap Harri ap Rawling, Lleweni
English Definition: Rawling ap Wiliam Salbri, the grandfather of Tomas Salbri (Senior) ap Harri ap Rawling, Lleweni
Line Refs: 71.12n

Rheinallt

Welsh Definition: Rheinallt ap Rhys Gruffudd, a oedd yn byw o bosibl yn y Trallwng
English Definition: Rheinallt ap Rhys Gruffudd, who lived, possibly, in Welshpool
Line Refs: 39.38

Rheinallt fab Rhys Gruffudd

Welsh Definition: Rheinallt ap Rhys Gruffudd, a oedd yn byw o bosibl yn y Trallwng
English Definition: Rheinallt ap Rhys Gruffudd, who lived, possibly, in Welshpool
Line Refs: 39.27–8

Rhirid

Welsh Definition: Rhirid ab Iorwerth, cyndaid Syr Hywel ap Dai ab Ithel, Llaneurgain
English Definition: Rhirid ab Iorwerth, ancestor of Sir Hywel ap Dai ab Ithel, Northop
Line Refs: 70.18n

Rhisiart

Welsh Definition: Syr Rhisiart Gethin ap Rhys o Fuellt, capten Mantes, Normandi, 1432–7
English Definition: Sir Rhisiart Gethin ap Rhys of Builth, captain of Mantes, Normandy, 1432–7
Line Refs: 1.30, 1.41

Rhisiart ap Syr Rosier

Welsh Definition: Rhisiart ap Syr Rosier Pilstwn, taid Elen Pilstwn o'r Llannerch, Llŷn
English Definition: Richard ap Sir Roger Puleston, the grandfather of Elen Puleston of Llannerch, Llŷn
Line Refs: 53.8n

Rhita Gawr

Welsh Definition: Rhita Gawr, cawr chwedlonol
English Definition: Rhita Gawr, a legendary giant
Line Refs: 100.46n

Rhobert

Welsh Definition: Rhobert ab Ieuan Fychan ap Madog o Goetmor
English Definition: Rhobert ab Ieuan Fychan ap Madog of Coetmor
Line Refs: 100.1, 100.24, 100.68

Rhodri

Welsh Definition: Rhodri Mawr, brenin Gwynedd, c.844–c.878
English Definition: Rhodri Mawr, the king of Gwynedd, c.844–c.878
Line Refs: 15.7n

Rhodri Mawr

Welsh Definition: Rhodri Mawr, brenin Gwynedd, c.844–c.878
English Definition: Rhodri Mawr, the king of Gwynedd, c.844–c.878
Line Refs: 19.70n

Rholant

Welsh Definition: Rolant, nai Siarlymaen ac arwr y gerdd epig Ffrangeg gynnar ‘La Chanson de Roland’ sy'n adrodd hanes Siarlymaen a'i wŷr
English Definition: Roland, the nephew of Charlemagne and hero of the early epic French poem `La Chanson de Roland' about Charlemagne and his men
Line Refs: 15.5n, 91.16n

Rhonwen

Welsh Definition: Rhonwen ferch Hengest; plant Rhonwen = Saeson
English Definition: Rhonwen daughter of Hengest; plant Rhonwen = the English
Line Refs: 21.59n, 25.22n, 23.28

Rhosier

Welsh Definition: Syr Rhosier Fychan, Tretŵr (marw 1471), mab Syr Rhosier Fychan (marw 1415) a Gwladus Gam
English Definition: Sir Roger Vaughan, Tretower (died 1471), son of Sir Roger Vaughan (died 1415) and Gwladus Gam
Line Refs: 25.26, 74.11, 74.29, 74.39, 74.57, 74.62n

Rhosier ab Adam

Welsh Definition: Rhosier ab Adam o Wynllŵg, tad Morgan ap Rhosier
English Definition: Roger ab Adam of Gwynllŵg (Wentloog), the father of Morgan ap Roger
Line Refs: 18a.21

Rhosier ap Siôn

Welsh Definition: Rhosier ap Siôn ap Robert Pilstwn, Emral, marw 1469
English Definition: Rhosier ap Siôn ap Robert Puleston, Emral, died 1469
Line Refs: 74.6

Rhydderch

Welsh Definition: Rhydderch Hael, un o'r Tri Hael
English Definition: Rhydderch Hael, one of the Three Generous Men
Line Refs: 10.58, 18.41n, 35.56n, 43.57n, 48.43n, 48.5n, 49.51n, 52.22n, 87.42n, 95.22n

Rhydderch Hael

Welsh Definition: Rhydderch Hael, un o'r Tri Hael
English Definition: Rhydderch Hael, one of the Three Generous Men
Line Refs: 10.32

Rhys

Welsh Definition: Syr Rhys ap Hywel Dyrnor o Garno, bardd-offeiriad a chyfoeswr i Guto'r Glyn
English Definition: Sir Rhys ap Hywel Dyrnor of Carno, a poet-priest and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 101.60, 1.18n, 3.57n, 5.33, 5.40, 63.25n, 5.43, 5.50, 6.50, 6.58, 6.8, 7.10, 7.35, 8.15, 8.32, 8.36, 8.38, 8.39, 8.40, 8.40, 8.44, 8.50, 8.92, 9.16, 9.56, 9.68, 9.72, 9.76, 9.80, 9.82, 11.19, 11.36, 11.44n, 12.36, 14.14, 15.2, 15.31, 15.45, 15.6n, 15.8, 122.5n, 30.37, 38.22, 38.56, 46b.8n, 48.51n, 49.47n, 58.36n, 59.32n, 63.28, 63.55, 64.56n, 64.59, 76.12, 76.30, 80.52n, 98.24n

Rhys Abad

Welsh Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abad Ystrad-fflur
English Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abad Strata Florida
Line Refs: 6.38, 8.37

Rhys ap Dafydd

Welsh Definition: Rhys ap Dafydd ap Rhys o Uwch Aeron, Ceredigion
English Definition: Rhys ap Dafydd ap Rhys of Uwch Aeron, Ceredigion
Line Refs: 11.15–17

Rhys ap Siancyn

Welsh Definition: Rhys ap Siancyn ap Rhys, Aberpergwm, Glyn-nedd
English Definition: Rhys ap Siancyn ap Rhys, Aberpergwm, Glyn-nedd
Line Refs: 15.53

Rhys ap Tewdwr

Welsh Definition: Rhys ap Tewdwr, brenin Deheubarth, 11g.
English Definition: Rhys ap Tewdwr, king of Deheubarth, 11th century
Line Refs: 80.49n

Rhys Bwtling

Welsh Definition: Rhys Bwtling, datgeiniad o Brestatun, a flodeuai yng nghanol y 15g.
English Definition: Rhys Bwtling, a datgeiniad (‘reciter of poetry') from Prestatun, who flourished in the middle of the 15th century
Line Refs: 117.7–8n

Rhys Gryg

Welsh Definition: Rhys Gryg, mab yr Arglwydd Rhys ap Gruffudd o Ddeheubarth (marw 1234)
English Definition: Rhys Gryg, son of the Lord Rhys ap Gruffudd of Deheubarth (died 1234)
Line Refs: 78.34n

Rhys Grythor

Welsh Definition: Rhys Grythor, gwrthrych dychan gan Guto’r Glyn
English Definition: Rhys Grythor, subject of a satire by Guto’r Glyn
Line Refs: 122.3–4n

Rhys Leiaf

Welsh Definition: Rhys Leiaf, noddwr anhysbys
English Definition: Rhys Leiaf, an unidentified patron
Line Refs: 47.48

Risiart

Welsh Definition: Rhisiart ab Edward ap Dafydd, Bryncunallt, y Waun
English Definition: Rhisiart ab Edward ap Dafydd, Bryncunallt, Chirk
Line Refs: 104.47, 103.50n

Robert

Welsh Definition: Robert Trefor ab Edward ap Dafydd, Bryncunallt, y Waun, marw 1452
English Definition: Robert Trefor ab Edward ap Dafydd, Bryncunallt, Chirk, died 1452
Line Refs: 103.37n, 104.41, 105.15, 45.49n, 45.54, 46b.9n, 53.6n

Robert ap Risiart

Welsh Definition: Robert ap Rhisiart Pilstwn o Emral
English Definition: Robert ap Rhisiart Pilstwn of Emral
Line Refs: 103.25–6n

Robert Trefawr

Welsh Definition: Robert Trefor ab Edward ap Dafydd, Bryncunallt, y Waun, marw 1452
English Definition: Robert Trefor ab Edward ap Dafydd, Bryncunallt, Chirk, died 1452
Line Refs: 105.33

Rodn

Welsh Definition: Rodn, cyfenw teulu Wiliam Rodn, Holt
English Definition: Rodn, the family surname of Wiliam Rodn, Holt
Line Refs: 73.64, 73.23n

Rolant

Welsh Definition: Rolant, nai Siarlymaen ac arwr y gerdd epig Ffrangeg gynnar ‘La Chanson de Roland’ sy'n adrodd hanes Siarlymaen a'i wŷr
English Definition: Roland, the nephew of Charlemagne and hero of the early epic French poem `La Chanson de Roland' about Charlemagne and his men
Line Refs: 8.54n, 3.10n, 3.22, 23.40, 43.51, 47.26, 78.3n

Rwsel

Welsh Definition: John Russell, bu'n Aelod Seneddol, Llefarydd Tŷ’r Cyffredin ac yn gefnogwr i blaid Iorc, marw 1437
English Definition: John Russell, who was a Member of Parliament, Speaker of the House of Commons and a supporter of the Yorkist cause, died 1437
Line Refs: 99.15n

Sain Bened

Welsh Definition: Benedict, c.480–c.550, awdur `Rheol Benedict Sant’, sylfaen mynachaeth y Gorllewin
English Definition: St Benedict, c.480–c.550, author of the `Rule of St Benedict’, the basis of monasticism in the West
Line Refs: 8.13n, 112.26n

Sain Cristoffr

Welsh Definition: Cristoffer, sant mawr a chryf a gariodd Crist ar ei gefn
English Definition: St Christopher, a large strong saint who carried Christ upon his back
Line Refs: 106.1n

Sain Cristor

Welsh Definition: Cristoffer, sant mawr a chryf a gariodd Crist ar ei gefn
English Definition: St Christopher, a large strong saint who carried Christ upon his back
Line Refs: 64.19n

Sain Cynin

Welsh Definition: Cynin, nawddsant Llangynin, sir Gaerfyrddin
English Definition: Cynin, patron saint of Llangynin, Carmarthenshire
Line Refs: 99.60n

Sain Denis

Welsh Definition: Denis, sant y defnyddir ei enw am floedd ryfel y Ffrancwyr
English Definition: Denis, a saint whose name is used for the French battle cry
Line Refs: 4.51n

Sain Greal

Welsh Definition: Sain Greal, Y Greal, y llestr y casglodd Joseff o Arimathea waed y Crist croeshoeliedig ynddi neu'r llyfr yn adrodd hanes marchogion Arthur yn ceisio dod o hyd i'r llestr
English Definition: the Holy Grail, the vessel in which Joseph of Arimathea collected Christ's blood following his crucifixion, or the book which told of the adventures of Arthur's knights trying to find the vessel
Line Refs: 114.58n, 105.45

Sain Grugor

Welsh Definition: Gregor Fawr, c.540–604, a gofir am ei ddysg eithriadol
English Definition: Gregory the Great, c.540–604, remembered for his learning
Line Refs: 111.10n

Sain Padrig

Welsh Definition: Padrig, nawddsant Iwerddon
English Definition: Patrick, patron saint of Ireland
Line Refs: 69.48n

Sain Pawl

Welsh Definition: yr Apostol Paul o Darsus, un o'r deuddeg Apostol, a elwid hefyd yn Saul cyn ei dröedigaeth, Beibl
English Definition: St Paul of Tarsus, one of the twelve Apostles, who was also named Saul before his conversion, Bible
Line Refs: 77.33n

Sain Silin

Welsh Definition: Silin, nawddsant Llansilin a nawddsant gwreiddiol eglwys Wrecsam
English Definition: Silin, patron saint of Llansilin and the original patron saint of Wrexham church
Line Refs: 111.26n

Sain Siôr

Welsh Definition: Sain Siôr, nawddsant Lloegr (y defnyddir ei enw yn 4.50 am floedd ryfel y Saeson)
English Definition: St George, patron saint of England (whose name is used in 4.50 for the battle cry of the English)
Line Refs: 4.50n, 107.6n

Sain Siors

Welsh Definition: Sain Siôr, nawddsant Lloegr (y defnyddir ei enw yn 4.50 am floedd ryfel y Saeson)
English Definition: St George, patron saint of England (whose name is used in 4.50 for the battle cry of the English)
Line Refs: 78.64

Sain Tomas

Welsh Definition: Tomas, un o'r deuddeg Apostol, Beibl
English Definition: St Thomas, one of the twelve Apostles, Bible
Line Refs: 77.32n

Saint Ann

Welsh Definition: Santes Anna, mam y Forwyn Fair
English Definition: St Anne, mother of the Virgin Mary
Line Refs: 26.55n

Saint Antwn

Welsh Definition: Antwn Fawr o’r Aifft (c.251–356)
English Definition: Anthony the Great of Egypt (c.251–356)
Line Refs: 113.12n

Saint As

Welsh Definition: Asa, nawddsant eglwys gadeiriol Llanelwy
English Definition: Asaph, patron saint of the cathedral church of St Asaph
Line Refs: 70.8n

Saint Edwart

Welsh Definition: Edward Gyffeswr, c.1005–66, un o'r brenhinoedd Eingl-Sacsonaidd olaf
English Definition: Edward the Confessor, c.1005–66, one of the last Anglo-Saxon kings
Line Refs: 59.3n

Saint Elen

Welsh Definition: Elen fam Custennin, ymerawdwr Rhufain 306–37
English Definition: Elen mother of Constantine, the Roman emperor 306–37
Line Refs: 26.56n

Saint Lednart

Welsh Definition: Leonard, nawddsant carcharorion a chapel ym mhlwyf Gresfford
English Definition: Leonard, patron saint of prisoners and of a chapel in the parish of Gresford
Line Refs: 92.59

Saint Oswallt

Welsh Definition: Oswallt fab Aethelfrith, brenin Northumbria 603/4–642, a nawddsant Croesoswallt
English Definition: Oswald son of Aethelfrith, king of Northumbria 603/4–642, and the patron saint of Oswestry
Line Refs: 69.47n

Salbri

Welsh Definition: Salbri, cyfenw teulu'r Salbrïaid
English Definition: Salbri, the surname of the Salusbury family
Line Refs: 71.14n

Salmon

Welsh Definition: Solomon fab Dafydd Broffwyd, Beibl
English Definition: Solomon son of the Prophet David, Bible
Line Refs: 19.4, 20.30n, 4.9n, 103.40n, 115.29n, 70.28n, 78.45n

Samson

Welsh Definition: Samson, Beibl
English Definition: Samson, Bible
Line Refs: 106.19n, 44a.2n, 55.37n

San Lednart

Welsh Definition: Leonard, nawddsant carcharorion a chapel ym mhlwyf Gresfford
English Definition: Leonard, patron saint of prisoners and of a chapel in the parish of Gresford
Line Refs: 69.43n

Sant Cyffin

Welsh Definition: Sant Cyffin, chwarae ar enw Sieffrai Cyffin o Groesoswallt
English Definition: St Cyffin, a play on the name of Sieffrai Cyffin of Oswestry
Line Refs: 97.4

Sant Grigor

Welsh Definition: Gregor Fawr, c.540–604, a gofir am ei ddysg eithriadol
English Definition: Gregory the Great, c.540–604, remembered for his learning
Line Refs: 77.31n

Sawl

Welsh Definition: yr Apostol Paul o Darsus, un o'r deuddeg Apostol, a elwid hefyd yn Saul cyn ei dröedigaeth, Beibl
English Definition: St Paul of Tarsus, one of the twelve Apostles, who was also named Saul before his conversion, Bible
Line Refs: 118.14n

Seirioel

Welsh Definition: Seiriol, nawddsant Penmon ym Môn
English Definition: Seiriol, patron saint of Penmon in Anglesey
Line Refs: 30.6n, 70.27n

Selef

Welsh Definition: Solomon fab Dafydd Broffwyd, Beibl
English Definition: Solomon son of the Prophet David, Bible
Line Refs: 108.24n

Sely'

Welsh Definition: Solomon fab Dafydd Broffwyd, Beibl
English Definition: Solomon son of the Prophet David, Bible
Line Refs: 90.5

Selyf

Welsh Definition: Solomon fab Dafydd Broffwyd, Beibl
English Definition: Solomon son of the Prophet David, Bible
Line Refs: 31.4n, 77.36, 90.13

Sesar

Welsh Definition: Iwl Cesar, Gaius Julius Caesar, 100–44 C.C.
English Definition: Gaius Julius Caesar, 100–44 B.C.
Line Refs: 75.9n

Seth

Welsh Definition: Seth fab Addaf, Beibl
English Definition: Seth son of Adam, Bible
Line Refs: 30.36n, 82.54

Siacob

Welsh Definition: Jacob mab Isaac, Beibl
English Definition: Jacob the son of Isaac, Bible
Line Refs: 96.2n

Siân

Welsh Definition: Siân Bwrch, merch William Clopton, gwraig Syr Siôn Bwrch ap Huw Bwrch o'r Drefrudd, swydd Amwythig
English Definition: Joan Burgh, daughter of William Clopton and wife of Sir John Burgh ap Huw Burgh of Wattlesborough, Shropshire
Line Refs: 81.19n, 81.49, 97.25n, 97.58

Siancyn

Welsh Definition: Siancyn ap Rhys, tad Rhys ap Siancyn ap Rhys o Aberpergwm, Glyn-nedd
English Definition: Siancyn ap Rhys, the father of Rhys ap Siancyn ap Rhys of Aberpergwm, Glyn-nedd
Line Refs: 15.3, 31.39

Siancyn Dôn

Welsh Definition: Siancyn Dôn o swydd Gaer, tad Elsbeth, gwraig Tomas Salbri Hen, Lleweni
English Definition: Siancyn Dôn of Cheshire, the father of Elsbeth, wife of Tomas Salbri (Senior), Lleweni
Line Refs: 71.29n

Siancyn Hafart

Welsh Definition: Siancyn Hafart o Aberhonddu
English Definition: Siancyn Havard of Brecon
Line Refs: 31.1–2

Siarlmaen

Welsh Definition: Siarlymaen, Carolus Magnus, un o frenhinoedd enwocaf yr Oesoedd Canol, marw 814
English Definition: Charlemagne, Carolus Magnus, one of the most famous kings of the Middle Ages, died 814
Line Refs: 23.39

Siarls

Welsh Definition: Siarlymaen, Carolus Magnus, un o frenhinoedd enwocaf yr Oesoedd Canol, marw 814
English Definition: Charlemagne, Carolus Magnus, one of the most famous kings of the Middle Ages, died 814
Line Refs: 75.19n

Siason

Welsh Definition: Siason fab Aeson, arwr mytholegol Groegaidd
English Definition: Jason son of Aeson, a hero of Greek mythology
Line Refs: 95.30n

Siason ab Eson

Welsh Definition: Siason fab Aeson, arwr mytholegol Groegaidd
English Definition: Jason son of Aeson, a hero of Greek mythology
Line Refs: 96.32n

Siat

Welsh Definition: Sain Chad, esgob Caerlwytgoed, 7g.
English Definition: St Chad, bishop of Lichfield, 7th century
Line Refs: 9.15n

Sibli

Welsh Definition: Sibli Ddoeth, proffwydes y priodolwyd iddi gasgliad o waith eschatolegol
English Definition: Sibli the Wise, the Sibyl, a prophetess to whom a collection of eschatological works was attributed
Line Refs: 26.7n

Sieffrai

Welsh Definition: Sieffrai Cyffin ap Morus ab Ieuan Gethin o Groesoswallt
English Definition: Sieffrai Cyffin ap Morus ab Ieuan Gethin, of Oswestry
Line Refs: 100.69n, 96.27, 96.58, 96.61, 97.25, 97.3, 97.56, 97.63, 97.8, 98.25, 98.67, 99.1, 99.14, 99.59

Sieffrai Cyffin

Welsh Definition: Sieffrai Cyffin ap Morus ab Ieuan Gethin o Groesoswallt
English Definition: Sieffrai Cyffin ap Morus ab Ieuan Gethin, of Oswestry
Line Refs: 100.33n, 96.21, 98.3n

Sieron

Welsh Definition: Jerôm, sant a gofir yn arbennig am ei ddysg a'i broffes, c.342–420
English Definition: Jerome, a saint remembered for his learing and religious zeal, c.342–420
Line Refs: 77.34n

Siesi

Welsh Definition: Jesse, tad Dafydd Broffwyd, Beibl
English Definition: Jesse, the father of the Prophet David, Bible
Line Refs: 71.39n

Siesu

Welsh Definition: Iesu Grist
English Definition: Jesus Christ
Line Refs: 25.72

Silfester

Welsh Definition: Silfester, esgob Rhufain 314–335, nodedig am ei ddysg
English Definition: Silvester, bishop of Rome 314–335, famed for his learning
Line Refs: 77.36

Silin

Welsh Definition: Silin, nawddsant Llansilin a nawddsant gwreiddiol eglwys Wrecsam
English Definition: Silin, patron saint of Llansilin and the original patron saint of Wrexham church
Line Refs: 90.50n

Silin Sant

Welsh Definition: Silin, nawddsant Llansilin a nawddsant gwreiddiol eglwys Wrecsam
English Definition: Silin, patron saint of Llansilin and the original patron saint of Wrexham church
Line Refs: 92.47–8n

Silyn

Welsh Definition: Silin, nawddsant Llansilin a nawddsant gwreiddiol eglwys Wrecsam
English Definition: Silin, patron saint of Llansilin and the original patron saint of Wrexham church
Line Refs: 90.12n

Siob

Welsh Definition: Job, Beibl, diarhebol am ei gyfoeth a’i amynedd
English Definition: Job, Bible, remembered for his wealth and patience
Line Refs: 74.52n

Siohannes

Welsh Definition: Syr Siôn Bwrch ap Huw Bwrch (Sir John Burgh)o’r Drefrudd, arglwydd Mawddwy, marw 1471
English Definition: Sir John Burgh ap Huw Burgh of Wattlesborough, lord of Mawddwy, died 1471
Line Refs: 80.40

Siôn

Welsh Definition: Siôn Dafi, a gollodd ei law am guro Sais yn Llundain, 1461
English Definition: Siôn Dafi, who lost his hand for striking an Englishman in London, 1461
Line Refs: 41.48, 48.57n, 72.2, 72.23, 72.31, 72.54, 72.67, 74.28, 75.11, 75.17, 75.37n, 75.44, 75.52, 76.32, 76.38, 80.62, 85.41, 99.52, 99.60, 99.64n, 120.34, 120.38, 77.49, 101a.46n, 101a.50, 103.49n, 104.43, 107.22, 107.39, 107.48, 108.23n, 32.10, 33.22, 41.30, 41.4

Siôn Amhadog

Welsh Definition: Siôn ap Madog ap Robert Pilstwn, Hafod-y-wern, Bers, Maelor
English Definition: Siôn ap Madog ap Robert Puleston, Hafod-y-wern, Bersham, Maelor
Line Refs: 72.6

Siôn Bwrch

Welsh Definition: Syr Siôn Bwrch ap Huw Bwrch (Sir John Burgh) o'r Drefrudd, arglwydd Mawddwy, marw 1471
English Definition: Sir John Burgh ap Huw Burgh of Wattlesborough, lord of Mawddwy, died 1471
Line Refs: 81.49

Siôn Conwy

Welsh Definition: Siôn Conwy, bardd anhysbys
English Definition: Siôn Conwy, an unknown poet
Line Refs: 46b.23–4n

Siôn Dafi

Welsh Definition: Siôn Dafi, a gollodd ei law am guro Sais yn Llundain, 1461
English Definition: Siôn Dafi, who lost his hand for striking an Englishman in London, 1461
Line Refs: 41.6

Siôn Edward

Welsh Definition: Siôn Edward, sef Siôn ab Iorwerth o’r Plas Newydd, y Waun, marw 1498
English Definition: Siôn Edward, otherwise Siôn ab Iorwerth of Plas Newydd (New Hall), Chirk, died 1498
Line Refs: 108.28, 117.57n

Siôn Edwart

Welsh Definition: Siôn Edward, sef Siôn ab Iorwerth o’r Plas Newydd, y Waun, marw 1498
English Definition: Siôn Edward, otherwise Siôn ab Iorwerth of Plas Newydd (New Hall), Chirk, died 1498
Line Refs: 107.30, 107.5

Siôn Eutun

Welsh Definition: Siôn Eutun ap Siâms Eutun ap Madog o Barc Eutun, marw 1477
English Definition: Siôn Eutun ap Siâms Eutun ap Madog of Parc Eutun, died 1477
Line Refs: 99.27n, 99.49

Siôn Hanmer

Welsh Definition: Siôn Hanmer mab Siôn Hanmer ap Syr Dafydd Hanmer, Llai a Halchdyn
English Definition: John Hanmer (the Hanmer) ap Siôn Hanmer ap Sir Dafydd Hanmer of Halghton and Llai
Line Refs: 76.25n

Siôn Rheinallt

Welsh Definition: Siôn Rheinallt, bardd, ai Siôn Rhys Rheinallt o Lwyncynddel?
English Definition: Siôn Rheinallt, poet, possibly Siôn Rhys Rheinallt of Llwyncynddel
Line Refs: 46b.17n

Siôn Trefor

Welsh Definition: Siôn Trefor, sef Siôn ab Edward ap Dafydd o Fryncunallt a Phentre Cynwrig, marw 1493
English Definition: Siôn Trefor, otherwise Siôn ab Edward ap Dafydd of Bryncunallt and Pentre Cynwrig, died 1493
Line Refs: 117.56n

Siôn y Cent

Welsh Definition: Siôn Cent, y bardd, a flodeuai yn hanner cyntaf y 15g.
English Definition: Siôn Cent, the poet, who flourished in the first half of the 15th century
Line Refs: 18.22

Sioned

Welsh Definition: Sioned ferch Wiliam Bwlclai o Fiwmares, gwraig Huw Lewys, Prysaeddfed, Môn
English Definition: Sioned daughter of Wiliam Bulkley of Beaumaris, wife of Huw Lewys, Prysaeddfed, Anglesey
Line Refs: 64.60, 64.49n

Siors

Welsh Definition: Sain Siôr, nawddsant Lloegr (y defnyddir ei enw yn 4.50 am floedd ryfel y Saeson)
English Definition: St George, patron saint of England (whose name is used in 4.50 for the battle cry of the English)
Line Refs: 51.57n

Sioseb

Welsh Definition: Joseff, mab Jacob, Beibl
English Definition: Joseph, son of Jacob, Bible
Line Refs: 96.12, 96.24n, 96.3n, 96.57, 96.60

Sioswy

Welsh Definition: Joshua fab Nun o lwyth Effraim, Beibl
English Definition: Joshua son of Nun of the tribe of Effraim, Bible
Line Refs: 75.12n

Stanlai

Welsh Definition: Stanley, cyfenw teulu Sioned Stanley, ail wraig Wiliam Fychan ap Gwilym ap Gruffudd o'r Penrhyn
English Definition: Stanley, cyfenw teulu Sioned Stanley, ail wraig Wiliam Fychan ap Gwilym ap Gruffudd of Penrhyn
Line Refs: 60.12n

Sulien

Welsh Definition: Sulien, nawddsant eglwysi Corwen (Edeirnion) a’r Cwm (sir y Fflint)
English Definition: Sulien, patron saint of the churches of Corwen (Edeirnion) and Cwm (Flintshire)
Line Refs: 43.5n, 44a.1n, 45.40n, 47.54, 82.20n

Sulien Sant

Welsh Definition: Sulien, nawddsant eglwysi Corwen (Edeirnion) a’r Cwm (sir y Fflint)
English Definition: Sulien, patron saint of eglwysi Corwen (Edeirnion) a’r Cwm (sir y Fflint)
Line Refs: 47.25

Swrdwal

Welsh Definition: Ieuan Swrdwal neu ei fab Hywel Swrdwal, bardd, 15g.
English Definition: Ieuan Swrdwal or his son Hywel Swrdwal, 15th-century poet
Line Refs: 37.45

Syr Befus

Welsh Definition: Syr Befus neu Bŵn, arwr y chwedl ‘Boun de Hamptwn’
English Definition: Bevis, the hero of the tale of ‘Boun de Hamptwn’
Line Refs: 80.39n

Syr Bened

Welsh Definition: Syr Bened ap Hywel, person Corwen
English Definition: Sir Benet ap Hywel, parson of Corwen
Line Refs: 43.9, 44.13n, 44.52, 44.54, 44a.1, 44a.59, 45.17, 45.3, 45.62, 47.35, 47.14

Syr Ffwg

Welsh Definition: Fulk Fitzwarine, uchelwr a gysylltir â chastell y Dre-wen (Whittington) ac a ddaeth yn arwr rhamant Eingl-Normanaidd
English Definition: Fulk Fitzwarine, a nobleman associated with Whittington castle and who became the hero of an Anglo-Norman romance
Line Refs: 19.5n, 20.40n, 75.20n, 80.35n, 98.4n

Syr Gawen

Welsh Definition: Syr Gawain, arwr Arthuraidd sy’n cyfateb i Walchmai yn y traddodiad Cymraeg (gw. hefyd Gwalchmai ap Gwyar)
English Definition: Sir Gawain, the Arthurian hero who corresponds to Gwalchmai in the Welsh tradition (see also Gwalchmai ap Gwyar)
Line Refs: 20.39n, 80.36n

Syr Gei

Welsh Definition: Sir Guy of Warwick, arwr rhamant o Loegr
English Definition: Sir Guy of Warwick, the hero of an English romance
Line Refs: 20.39n, 80.36n

Syr Gruffudd

Welsh Definition: Syr Gruffudd ab Einion ap Tudur o Henllan
English Definition: Sir Gruffudd ab Einion ap Tudur of Henllan
Line Refs: 61.13n

Syr Hywel

Welsh Definition: Syr Hywel ap Dai ab Ithel, Llaneurgain
English Definition: Sir Hywel ap Dai ab Ithel, Northop
Line Refs: 70.27n, 70.7n

Syr Libus Disgwynus

Welsh Definition: Syr Libius Disconius, arwr chwedl Ffrengig ganoloesol
English Definition: Sir Libius Disconius, the hero of a French medieval tale
Line Refs: 80.38n

Syr Liwnel

Welsh Definition: Sir Lionel, brawd Bwrt, yn chwedl y Greal Sanctaidd
English Definition: Sir Lionel, the brother of Bwrt in the story of the Holy Grail
Line Refs: 80.37n

Syr Raff

Welsh Definition: Raff, ansicr – ai Ralph Mortimer?
English Definition: Raff, identity uncertain, possibly Ralph Mortimer
Line Refs: 20.40n

Syr Rhisiart

Welsh Definition: Syr Rhisiart Herbert ap Syr Wiliam ap Tomas o Golbrwg, marw 1469
English Definition: Sir Richard Herbert ap Sir William ap Thomas of Coldbrook, died 1469
Line Refs: 22.7, 24.11

Syr Rhisiart Gethin

Welsh Definition: Syr Rhisiart Gethin ap Rhys o Fuellt, capten Mantes, Normandi, 1432–7
English Definition: Sir Rhisiart Gethin ap Rhys of Builth, captain of Mantes, Normandy, 1432–7
Line Refs: 1.13, 2.5–6

Syr Rhisiart Herbart

Welsh Definition: Syr Rhisiart Herbert ap Syr Wiliam ap Tomas o Golbrwg, marw 1469
English Definition: Sir Richard Herbert ap Sir William ap Thomas of Coldbrook, died 1469
Line Refs: 22.17

Syr Rhosier

Welsh Definition: Syr Rhosier Fychan, Tretŵr (marw 1471), mab Syr Rhosier Fychan (marw 1415) a Gwladus Gam
English Definition: Sir Roger Vaughan, Tretower (died 1471), son of Sir Roger Vaughan (died 1415) and Gwladus Gam
Line Refs: 24.80n, 25.10, 25.16

Syr Rhosier Fychan

Welsh Definition: Syr Rhosier Fychan, Tretŵr (marw 1471), mab Syr Rhosier Fychan (marw 1415) a Gwladus Gam
English Definition: Sir Roger Vaughan, Tretower (died 1471), son of Sir Roger Vaughan (died 1415) and Gwladus Gam
Line Refs: 25.11

Syr Rosier Cinast

Welsh Definition: Syr Rosier Cinast ap Gruffudd o’r Cnwcin, marw 1495/6
English Definition: Sir Roger Kynaston ap Gruffudd of Knockin, died 1495/6
Line Refs: 79.9–10

Syr Rys

Welsh Definition: Syr Rhys ap Hywel Dyrnor o Garno, bardd-offeiriad a chyfoeswr i Guto'r Glyn
English Definition: Sir Rhys ap Hywel Dyrnor of Carno, a poet-priest and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 66.49n, 67.46, 14.10, 14.24, 14.39, 14.5, 101.13n, 101.19, 101.28, 101.32, 101.40, 101.53, 101.64, 97.27n

Syr Siôn

Welsh Definition: Syr Siôn Bwrch ap Huw Bwrch (Sir John Burgh) o'r Drefrudd, arglwydd Mawddwy, marw 1471
English Definition: Sir John Burgh ap Huw Burgh of Wattlesborough, lord of Mawddwy, died 1471
Line Refs: 80.24, 80.33, 81.40, 84.36, 95.8n

Syr Siôn Bwrch

Welsh Definition: Syr Siôn Bwrch ap Huw Bwrch (Sir John Burgh) o'r Drefrudd, arglwydd Mawddwy, marw 1471
English Definition: Sir John Burgh ap Huw Burgh of Wattlesborough, lord of Mawddwy, died 1471
Line Refs: 80.5

Syr Siôn Leiaf

Welsh Definition: Syr Siôn Leiaf, bardd-offeiriad, mab Ieuan ap Gruffudd Leiaf
English Definition: Syr Siôn Leiaf, a poet-priest, the son of Ieuan ap Gruffudd Leiaf
Line Refs: 116.11–12n

Syr Siôn Mathau

Welsh Definition: Syr Siôn Mathau, anysbys, ymwelydd ag abaty Amwythig
English Definition: Sir Siôn Mathau, unidentified, a visitor to Shrewsbury abbey
Line Refs: 77.47–8n

Syr Siôn Mechain

Welsh Definition: Syr Siôn Mechain, person Llandrinio
English Definition: Sir Siôn Mechain, parson of Llandrinio
Line Refs: 84.13–14, 84.60, 85.7–8

Syr Water

Welsh Definition: Syr Water Herbert (marw 1507), mab Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro
English Definition: Sir Walter Herbert (died 1507), son of William Herbert of Raglan, first earl of Pembroke
Line Refs: 27.36, 27.5

Syr Wiliam

Welsh Definition: Syr Wiliam ap Tomas ap Gwilym o Raglan, marw 1445
English Definition: Sir William ap Thomas ap Gwilym of Raglan, died 1445
Line Refs: 19.2, 20.13, 20a.12n, 20a.14, 20a.22, 20a.62, 107.47n, 16.18, 16.26, 125.14

Syr Wmffre Staffordd

Welsh Definition: Humphrey Stafford, iarll Dyfnaint (c.1439–69)
English Definition: Humphrey Stafford, earl of Devon (c.1439–69)
Line Refs: 41.41n

Tad Riffri

Welsh Definition: y Tad Griffri, a weinyddodd sagrafen olew ac angen i Lywelyn ab y Moel yn Ystrad Marchell, 1440
English Definition: Father Griffri, who administered the final sacrament to Llywelyn ab y Moel in Strata Marcella, 1440
Line Refs: 82.53n

Tad Rys

Welsh Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abad Ystrad-fflur, marw 1440
English Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abbot of Strata Florida, died 1440
Line Refs: 7.2, 9.5

tair Elen

Welsh Definition: tair Elen: Elen ferch Robert Pilstwn, gwraig Gruffudd ap Llywelyn o'r Llannerch, Llŷn; Elen Fannog, Helen o Droea; Elen fam Custennin
English Definition: three Elens: Elen daughter of Robert Puleston, wife of Gruffudd ap Llywelyn of Llannerch, Llŷn; Elen Fannog, Helen of Troy; Elen mother of Constantine, emperor of Rome
Line Refs: 53.18n

Talbod

Welsh Definition: Siôn Talbod, ail iarll Amwythig, marw 1460
English Definition: John Talbot, the second earl of Shrewsbury, died 1460
Line Refs: 78.62, 79.52n

Taliesin

Welsh Definition: Taliesin, y Cynfardd o'r 6g. ac yn ddiweddarach bardd chwedlonol
English Definition: Taliesin, a historical 6th-century poet and later legendary poet
Line Refs: 30.1n, 35.63n, 44a.14, 92.35n

Tegau

Welsh Definition: Tegau Eurfron, gwraig Caradog Freichfras, merch chwedlonol enwog am ei harddwch
English Definition: Tegau Eurfron wife of Caradog Freichfras, a legendary woman famed for her beauty and her continence
Line Refs: 101a.29, 106.34n, 107.11n, 53.34n

Teilo

Welsh Definition: Teilo, nawddsant cadeirlan Llandaf gyda’r saint Dyfrig ac Euddogwy
English Definition: Teilo, patron saint of Llandaf cathedral with St Dyfrig and St Euddogwy
Line Refs: 17.59n

Teitys

Welsh Definition: Titus Flavius Vespasianus, ymerawdwr Rhufain 79–81
English Definition: Titus Flavius Vespasianus, emperor of Rome 79–81
Line Refs: 28.43n

Tewdwr

Welsh Definition: Tewdwr Mawr, cyndaid llinach Deheubarth
English Definition: Tewdwr Mawr, an ancestor of the Deheubarth lineage
Line Refs: 12.29n, 121.6, 27.44n, 56.30n, 28.16n, 80.46n

Tomas

Welsh Definition: Tomas, o bosibl taid (ar ochr ei fam) yr Abad Rhys, Ystrad-fflur
English Definition: Tomas, possibly the grandfather of Abbot Rhys, Strata Florida, on his mother's side
Line Refs: 7.39n, 13.14, 13.58, 14.47, 19.7n, 22.61n, 4.2, 4.67, 24.13n, 48.57n, 71.13n, 71.23n, 71.24, 71.44n, 71.58, 77.10, 63.38n

Tomas ap Rhys

Welsh Definition: Tomas ap Rhys, clerigwr anhysbys
English Definition: Thomas ap Rhys, an unknown cleric
Line Refs: 77.3–4n

Tomas Salbri

Welsh Definition: Tomas Salbri Hen ap Harri ap Rawling, Lleweni
English Definition: Tomas Salbri (Senior) ap Harri ap Rawling, Lleweni
Line Refs: 71.5–6n

Trahaearn

Welsh Definition: Trahaearn ab Ieuan ap Meurig o Ben-rhos, Gwynllŵg
English Definition: Trahaearn ab Ieuan ap Meurig of Pen-rhos, Gwynllŵg (Wentloog)
Line Refs: 114.11, 16.19n

Trahaearn ab Ieuan Amheurig

Welsh Definition: Trahaearn ab Ieuan ap Meurig o Ben-rhos, Gwynllŵg
English Definition: Trahaearn ab Ieuan ap Meurig of Pen-rhos, Gwynllŵg (Wentloog)
Line Refs: 114.1–4n

Trefor

Welsh Definition: Trefor, cyfenw teuluol a ddefnyddir hefyd am aelod o deulu Trefor, Bryncunallt, y Waun (e.e. am Siôn Trefor yn 108.22)
English Definition: Trefor, surname sometimes used for a member of the Trefor family of Bryncunallt, Chirk (e.g. for Siôn Trefor in 108.22)
Line Refs: 105.38, 108.22n

Tresam

Welsh Definition: William Tresham, a fu’n Llefarydd Tŷ'r Cyffredin sawl gwaith rhwng 1439 a 1449
English Definition: William Tresham, who was Speaker with the House of Commons several times between 1439 and 1449
Line Refs: 99.15n

tri Edwart

Welsh Definition: Edward I, Edward II, Edward III
English Definition: Edward I, Edward II, Edward III
Line Refs: 29.15n

tri Syr Rys

Welsh Definition: tri Syr Rhys: Syr Rhys ap Tomas, Abermarlais, Syr Rhys ap Gruffudd (marw 1356) a’i fab Syr Rhys Ieuanc (marw 1380)
English Definition: three Sir Rhys: Syr Rhys ap Tomas, Abermarlais, Syr Rhys ap Gruffudd (died 1356) a’i fab Syr Rhys Ieuanc (died 1380)
Line Refs: 14.13n

tri Wiliam

Welsh Definition: Syr Wiliam ap Tomas (marw 1445), Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro, Wiliam Herbert II
English Definition: Sir William ap Thomas (died 1445), William Herbert of Raglan, the first earl of Pembroke, William Herbert II
Line Refs: 26.24n, 27.2n

Troelus

Welsh Definition: Troelus, mab Priaf, brenin Caerdroea
English Definition: Troilus, son of Priam, king of Troy
Line Refs: 26.24n, 34.23n, 52.38n, 72.21n

Truniaw

Welsh Definition: Trunio, nawddsant Llandrinio ym Mhowys
English Definition: Trunio, patron saint of Llandrinio, Powys
Line Refs: 116.9n

Trunio

Welsh Definition: Trunio, nawddsant Llandrinio ym Mhowys
English Definition: Trunio, patron saint of Llandrinio, Powys
Line Refs: 84.24n, 85.54, 85.62, 85.15n

Tryffin

Welsh Definition: Tryffin, ansicr, arwr o'r gorffennol
English Definition: Tryffin, identity uncertain, a hero from the past
Line Refs: 76.11n

Trystan

Welsh Definition: Trystan fab Tallwch, un o Dri Oferfeirdd Ynys Prydain a chariad Esyllt
English Definition: Trystan son of Tallwch, one of the Three Vain Poets of the Island of Britain and lover of Esyllt (Isolde)
Line Refs: 9.62n, 26.31n, 42.57n, 98.50n

Tudful

Welsh Definition: Tudful, nawddsant Merthyr Tudful
English Definition: Tudful, patron saint of Merthyr Tydfil
Line Refs: 16.30n, 16.62, 16.72

Tudur

Welsh Definition: Tudur Penllyn, y bardd o Gaer Gai a chyfoeswr i Guto'r Glyn
English Definition: Tudur Penllyn, the poet from Caer Gai and contemporary of Guto
Line Refs: 46.9, 108.36n, 45.13, 52.43n, 63.30n, 76.4n

Tudur Aled

Welsh Definition: Tudur Aled, y bardd, c.1465–c.1525
English Definition: Tudur Aled, the poet, c.1465–c.1525
Line Refs: 121.3–4n

Tudur Penllyn

Welsh Definition: Tudur Penllyn, y bardd o Gaer Gai a chyfoeswr i Guto 'r Glyn
English Definition: Tudur Penllyn, the poet from Caer Gai and contemporary of Guto
Line Refs: 44.61–2n, 121.30n, 45.25–6

Twm

Welsh Definition: Twm, o bosibl gwas Guto’r Glyn
English Definition: Twm, possibly Guto’r Glyn's servant
Line Refs: 123.1n

Twr Tewdws

Welsh Definition: Pleiades (clwstwr o sêr)
English Definition: Pleiades (a cluster of stars)
Line Refs: 90.54n

Tysilio

Welsh Definition: Tysilio, nawddsant eglwys Llantysilio, ger Glyn-y-groes, Llangollen a Llandysilio yng nghwmwd Deuddwr
English Definition: Tysilio, patron saint of Llantysilio, near Valle Crucis abbey, and of Llandysilio in the commote of Deuddwr
Line Refs: 113.53n, 85.61

unRhys

Welsh Definition: Syr Rhys ap Tomas ap Gruffudd ap Nicolas, Abermarlais
English Definition: Syr Rhys ap Tomas ap Gruffudd ap Nicolas, Abermarlais
Line Refs: 14.14

urddedigRys

Welsh Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abad Ystrad-fflur
English Definition: Rhys ap Dafydd ap Llywelyn, abad Strata Florida
Line Refs: 9.71

Urien

Welsh Definition: Urien Rheged ap Cynfarch, arweinydd o'r Hen Ogledd, 6g.
English Definition: Urien Rheged ap Cynfarch, a 6th-century chieftain from the Old North
Line Refs: 14.34n, 16.53n, 30.18, 30.4n, 30.6, 58.31n, 60.24n

Warwig

Welsh Definition: Richard Neville iarll Warwick, marw 1471
English Definition: Richard Neville earl of Warwick, died 1471
Line Refs: 25.50, 79.14, 81.29n

Warwig ieirll

Welsh Definition: ieirll Warwig, Thomas Beauchamp (1337x1339–1401) a'i fab Richard Beauchamp (1382–1439)
English Definition: earls of Warwick, Thomas Beauchamp (1337x1339–1401) and his son Richard Beauchamp (1382–1439)
Line Refs: 81.27n

Watgyn

Welsh Definition: Watgyn, tad Tomas ap Watgyn o Landdewi Rhydderch
English Definition: Watkin, the father of Thomas ap Watkin of Llanddewi Rhydderch
Line Refs: 4.4

Wiliam

Welsh Definition: Wiliam Rodn ap Richard Rodn, Holt
English Definition: Wiliam Rodn ap Richard Rodn, Holt
Line Refs: 73.28, 21.6, 23.6, 24.30, 26.29, 26.66, 28.12, 28.39, 28.4, 28.41, 28.5, 28.5, 28.8, 52.8n, 55.34, 55.39, 55.9, 56.31, 56.56, 56.66, 57.47, 57.8n, 60.28n, 71.21n, 73.22n, 73.36, 73.39n, 73.60, 73.63, 79.4n

Wiliam ap Gruffudd ap Rhobin

Welsh Definition: Wiliam ap Gruffudd ap Rhobin o Gochwillan
English Definition: Wiliam ap Gruffudd ap Rhobin, Cochwillan
Line Refs: 55.3–4n

Wiliam Bwlclai

Welsh Definition: Wiliam Bwlclai Hen, tad Huw Bwlclai, Biwmares
English Definition: Wiliam Bulkeley senior, Old Bulkeley, the father of Huw Bulkeley, Beaumaris
Line Refs: 60.63

Wiliam Fychan

Welsh Definition: Wiliam Fychan ap Gwilym ap Gruffudd o’r Penrhyn
English Definition: Wiliam Fychan ap Gwilym ap Gruffudd of Penrhyn
Line Refs: 56.9–10n

y Chwith

Welsh Definition: y Chwith, Llywelyn Chwith ap Cynwrig, hen daid Tudur Aled
English Definition: y Chwith, Llywelyn Chwith ap Cynwrig, the great grandfather of Tudur Aled
Line Refs: 121.8n

y Cinastiaid

Welsh Definition: Cinastiaid, aelodau teulu Cinast
English Definition: the Kynastons, members of the Kynaston family
Line Refs: 79.44

y Cyffin

Welsh Definition: Rhisiart (Rhys) Cyffin ab Ieuan Llwyd, alias y Cyffin, deon Bangor
English Definition: Rhisiart (Rhys) Cyffin ab Ieuan Llwyd, alias the Cyffin, dean of Bangor
Line Refs: 109.36n, 58.6, 61.22n, 98.38

y Cyffiniaid

Welsh Definition: y Cyffiniaid, aelodau teulu Cyffin y perthynai Dafydd Cyffin o Langedwyn iddynt
English Definition: the Cyffins, members of the Cyffin family to which Dafydd Cyffin of Llangedwyn was related
Line Refs: 94.35

y Dai

Welsh Definition: Dafydd ab Edmwnd, y bardd a chyfoeswr i Guto'r Glyn
English Definition: Dafydd ab Edmwnd, a poet and contemporary of Guto'r Glyn
Line Refs: 66.11n, 66.60, 68.61n

y Defras

Welsh Definition: Devereux, enw teulu o Weobley, swydd Henffordd
English Definition: Devereux, the name of a family from Weobley, Herefordshire
Line Refs: 26.6n

y Fernagl

Welsh Definition: y Fernagl, lliain y tybid bod arno lun o wyneb Crist
English Definition: the Vernicle or Veronica, a cloth thought to bear the image of Christ's face
Line Refs: 28.47, 33.8, 42.39, 94.66

y Gïwn

Welsh Definition: Y Gïwn Llwyd ap Dafydd, taid Angharad, gwraig Ieuan ab Einion o'r Cryniarth, Edeirnion
English Definition: Gïwn Llwyd ap Dafydd, the grandfather of Angharad, wife of Ieuan ab Einion of Cryniarth, Edeirnion
Line Refs: 48.50n

y Greal

Welsh Definition: Sain Greal, Y Greal, y llestr y casglodd Joseff o Arimathea waed y Crist croeshoeliedig ynddi neu'r llyfr yn adrodd hanes marchogion Arthur yn ceisio dod o hyd i'r llestr
English Definition: the Holy Grail, the vessel in which Joseph of Arimathea collected Christ's blood following his crucifixion, or the book which told of the adventures of Arthur's knights trying to find the vessel
Line Refs: 114.46

y Guto

Welsh Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
English Definition: Guto'r Glyn, Gutun y Glyn, y Guto, Guto
Line Refs: 18a.59, 18a.9, 20a.60, 113.31n, 114.61, 65a.49, 65a.54

y Moel

Welsh Definition: Moel y Pantri, tad y bardd Llywelyn ab y Moel
English Definition: Moel y Pantri, the father of the poet Llywelyn ab y Moel
Line Refs: 82.9

y Moelgrwn

Welsh Definition: y Moelgrwn, cyndad anhysbys i Syr Siôn Mechain
English Definition: the Moelgrwn, an unidentified forefather of Sir Siôn Mechain
Line Refs: 84.21n

y Naw Cwncwerwr

Welsh Definition: Y Nawyr Teilwng, sef Ector, Alecsander Fawr, Iwl Cesar, Josua, Dafydd Broffwyd, Judas Macabeus, Arthur, Siarlymaen, Godfrey de Bouillon
English Definition: the Nine Worthy Men: Hector, Alexander the Great, Julius Cesar, Joshua, the Prophet David, Judas Macabeus, Arthur, Charlemagne, Godfrey de Bouillon
Line Refs: 75.4

y Nawnyn Uniawn

Welsh Definition: Y Nawyr Teilwng, sef Ector, Alecsander Fawr, Iwl Cesar, Josua, Dafydd Broffwyd, Judas Macabeus, Arthur, Siarlymaen, Godfrey de Bouillon
English Definition: the Nine Worthy Men: Hector, Alexander the Great, Julius Cesar, Joshua, the Prophet David, Judas Macabeus, Arthur, Charlemagne, Godfrey de Bouillon
Line Refs: 29.65

y Nawyr

Welsh Definition: Y Nawyr Teilwng, sef Ector, Alecsander Fawr, Iwl Cesar, Josua, Dafydd Broffwyd, Judas Macabeus, Arthur, Siarlymaen, Godfrey de Bouillon
English Definition: the Nine Worthy Men: Hector, Alexander the Great, Julius Cesar, Joshua, the Prophet David, Judas Macabeus, Arthur, Charlemagne, Godfrey de Bouillon
Line Refs: 75.2, 104.36

y Pil

Welsh Definition: y Pil, arweinydd rhyfel anhysbys
English Definition: the Pil, an unidentified military leader
Line Refs: 21.3n

y Sain Greal

Welsh Definition: Sain Greal, Y Greal, y llestr y casglodd Joseff o Arimathea waed y Crist croeshoeliedig ynddi neu'r llyfr yn adrodd hanes marchogion Arthur yn ceisio dod o hyd i'r llestr
English Definition: the Holy Grail, the vessel in which Joseph of Arimathea collected Christ's blood following his crucifixion, or the book which told of the adventures of Arthur's knights trying to find the vessel
Line Refs: 125.6

y Tri Hael

Welsh Definition: Tri Hael Ynys Prydain, sef Mordaf ap Serfan, Rhydderch Hael a Nudd ap Senyllt
English Definition: the Three Generous Men of the Island of Britain: Mordaf ap Serfan, Rhydderch Hael and Nudd ap Senyllt
Line Refs: 35.64, 43.12n, 74.32

y Tri Haelion

Welsh Definition: Tri Hael Ynys Prydain, sef Mordaf ap Serfan, Rhydderch Hael a Nudd ap Senyllt
English Definition: the Three Generous Men of the Island of Britain: Mordaf ap Serfan, Rhydderch Hael and Nudd ap Senyllt
Line Refs: 73.26n

y tri Owain

Welsh Definition: tri Owain: Owain Gwynedd (marw 1170), Owain Cyfeiliog (marw 1197), ?Owain ab Urien
English Definition: three Owains: Owain Gwynedd (died 1170), Owain Cyfeiliog (died 1197), ?Owain ab Urien
Line Refs: 80.42n

y Trihael

Welsh Definition: Tri Hael Ynys Prydain, sef Mordaf ap Serfan, Rhydderch Hael a Nudd ap Senyllt
English Definition: the Three Generous Men of the Island of Britain: Mordaf ap Serfan, Rhydderch Hael and Nudd ap Senyllt
Line Refs: 43.50, 13.65n, 50.1n

Ychen Bannog

Welsh Definition: Ychen Bannog, sef ychen chwedlonol y nodweddir hwy gan eu cryfder
English Definition: the Horned Oxen, legendary oxen famous for their strength
Line Refs: 108.47n

Ynyr

Welsh Definition: Ynyr Fychan neu ei dad, Ynyr Hen, o Nannau
English Definition: Ynyr Fychan or his father, Ynyr Hen, of Nannau
Line Refs: 49.8n, 63.33n, 70.13n, 87.16

yr Hanmer

Welsh Definition: Siôn Hanmer (yr Hanmer) ap Siôn Hanmer ap Syr Dafydd Hanmer o Halchdyn a’r Llai
English Definition: John Hanmer (the Hanmer) ap Siôn Hanmer ap Sir Dafydd Hanmer of Halghton and Llai
Line Refs: 75.10

Ysbysianys

Welsh Definition: Vespasian, ymerawdwr Rhufain 69–79, tad Titus Flavius Vespasianus
English Definition: Vespasian, emperor of Rome 69–79, and father of Titus Flavius Vespasianus
Line Refs: 28.43n

Ystanlai

Welsh Definition: Stanley, cyfenw teulu Sioned Stanley, ail wraig Wiliam Fychan ap Gwilym ap Gruffudd o'r Penrhyn
English Definition: Stanley, surname of Sioned Stanley's family, the second wife of Wiliam Fychan ap Gwilym ap Gruffudd of Penrhyn
Line Refs: 56.28n, 57.33n