databas cerddi guto'r glyn

Byd amaeth

Sheep in pen in the Luttrell Psalter manuscript, c.1325-1335.
Sheep in pen
Click for a larger image

Deuryw ytir a dyr eto,
Draul o fawrIal drwy lafurio,
Dodi gwedd a gâr, dirio ŷd o'r âr,
Dri heiniar draw heno.
(cerdd 113)

Wedi gwrthryfel Owain Glyndŵr a’r Pla Du a wnaeth effeithio gymaint ar deuluoedd yn y ganrif flaenorol, bu’r diwydiant amaeth ar droad y bymthegfed ganrif yn hir iawn yn ffynnu’n ddiwydiant llwyddiannus. Yn sgil gwariant y frenhiniaeth ar Y Rhyfel Can Mlynedd, roedd y trethi ar gynnydd a bu tiroedd Cymru yn darged yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau hefyd gyda thanau a lladrata anifeiliaid yn digwydd o hyd, megis dwyn meirch. Fodd bynnag, roedd amaethu yn chwarae rôl allweddol i wella economi’r wlad a bu ail hanner y bymthegfed ganrif yn gyfnod o gryn ffyniant yn y gymdeithas amaethyddol. Cawn wybod am drosglwyddo tiroedd, ambell achos llys yn erbyn lladron neu achos o anghytuno rhwng tenant a’i feistr yn y cofnodion sydd wedi goroesi am rai o faterion amaeth y cyfnod. Hefyd, mae rhai o’r cerddi sy’n gofyn ac yn diolch am anifeiliaid yn dweud llawer wrthym am y gymdeithas amaethyddol yng Nghymru’r bymthegfed ganrif.

Roedd nifer o noddwyr Guto’r Glyn yn ymwneud ag amaethu. Roedd nifer o feirdd yn ffermwyr hefyd, megis Llawdden a Llywelyn ap Gutun, a cheir tystiolaeth fod beirdd fel Tudur Penllyn, Ieuan Brydydd Hir ac o bosibl Guto’r Glyn ei hun â rhyw ran yn y diwydiant gwlân. Ymddengys fod Tudur Penllyn yn ffermwr llwyddiannus iawn a dengys y cerddi a fu rhyngddo ef a Guto wybodaeth y ddau o ffermio defaid.
Dyluniwyd y wefan gan Martin Crampin a'i datblygu y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf. ac Alexander Roberts, Prifysgol Abertawe    

Administration