databas cerddi guto'r glyn

Cartrefi noddwyr Guto


Melwern

Melwern, Swydd Amwythig
Cwmwd a chantref: Amherthnasol,

Mae\'n bosibl mai gŵr o Felwern oedd Siôn Dafi.

Pobl cysylltiedig:
Siôn Dafi

Cerddi: 41

Cyfeirnod grid OS: SJ333165Dangos y safleoedd i gyd ar fap
Dyluniwyd y wefan gan Martin Crampin a'i datblygu y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf. ac Alexander Roberts, Prifysgol Abertawe    

Administration