databas cerddi guto'r glyn

Cartrefi noddwyr Guto


Llwydiarth

Llannerch-y-medd, Môn
Cwmwd a chantref: Twrcelyn, Cemais

Enw ar gartref Dafydd ap Gwilym sydd bellach yn enw ar ffermdy yn Llannerch-y-medd, Môn.

Pobl cysylltiedig:
Dafydd ap Gwilym, Huw Lewys ap Llywelyn, Llywelyn ap Gutun

Cerddi: 62, 65, 65a

Cyfeirnod grid OS: SH427843Dangos y safleoedd i gyd ar fap
Dyluniwyd y wefan gan Martin Crampin a'i datblygu y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf. ac Alexander Roberts, Prifysgol Abertawe    

Administration