databas cerddi guto'r glyn

Cartrefi noddwyr Guto


Trefilan

Nancwnlle, Ceredigion
Cwmwd a chantref: Anhuniog, Uwch Aeron

Nid yw enw cartref Hywel ap Llywelyn Fychan bellach yn hysbys ond gellir lleoli’r tŷ ar dir uchel i’r gogledd o afon Aeron ym mhlwyf Nancwnlle.

Pobl cysylltiedig:
Hywel ap Llywelyn Fychan

Cerddi: 10

Cyfeirnod grid OS: SN550573Dangos y safleoedd i gyd ar fap
Dyluniwyd y wefan gan Martin Crampin a'i datblygu y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf. ac Alexander Roberts, Prifysgol Abertawe    

Administration