databas cerddi guto'r glyn

Salwch a haint


Roedd heintiau megis y Pla Du yn dal i ymledu yn y bymthegfed ganrif. Digon cyffredin hefyd oedd afiechydon eraill oherwydd ffactorau megis diffyg maeth a glanweithdra. Mae’n debyg i Guto’r Glyn fod yn sâl hefyd er na wyddom yn bendant beth oedd salwch Guto. Ac yntau wedi byw bywyd hir iawn, gallwn dybio iddo oresgyn mwy nac un salwch yn ystod ei fywyd.
Dyluniwyd y wefan gan Martin Crampin a'i datblygu y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf. ac Alexander Roberts, Prifysgol Abertawe    

Administration