databas cerddi guto'r glyn

Cartrefi noddwyr Guto


Emral

Willington Wrddymbre, Sir y Fflint
Cwmwd a chantref: Maelor Saesneg, Powys Fadog

Cartref Rosier ap Siôn Pilstwn a chartref cyntaf y Pilstyniaid ym Maelor Saesneg. Adeiladwyd plasty yno’n ddiweddarach sy’n dyddio’n rhannol i’r ail ganrif ar bymtheg.

Pobl cysylltiedig:
Rhosier ap Siôn Pilstwn

Cerddi: 74

Cyfeirnod grid OS: SJ41994418
NPRN: 35805 RCAHMW CofleinDangos y safleoedd i gyd ar fap
Dyluniwyd y wefan gan Martin Crampin a'i datblygu y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf. ac Alexander Roberts, Prifysgol Abertawe    

Administration