databas cerddi guto'r glyn

Cartrefi noddwyr Guto


Halchdyn

Hanmer, Sir y Fflint
Cwmwd a chantref: Maelor Saesneg, Powys Fadog

Mae'n bosibl mai gŵr o Halchdyn yn Hanmer oedd Siôn Hanmer ap Siôn Hanmer ond nid yw union leoliad ei gartref yn hysbys.

Pobl cysylltiedig:
Siôn Hanmer ap Siôn Hanmer

Cerddi: 75, 76

Cyfeirnod grid OS: SJ41574243
NPRN: 35862 RCAHMW CofleinDangos y safleoedd i gyd ar fap
Dyluniwyd y wefan gan Martin Crampin a'i datblygu y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf. ac Alexander Roberts, Prifysgol Abertawe    

Administration